Fuglekonge

Her kan du lære meget mere om Fuglekongen
Venligst accepter marketing cookies for at se denne video

 

Fuglekonge,

Regulus regulus

 

 

 

Fuglekongen er med sine 5-9 cm Danmarks mindste fugl. Vingefanget er på blot 13,5-15,5 cm. Den er godt camoufleret med sine grønlige rygfjer og lyse bug. På issen har den en kraftig gul stribe med sort kant. Hannerne har en rød stribe midt på issen mellem de gule striber, men den ses kun når han er ophidset. Den er meget ”snaksaglig” og høres hyppigt med sine tsii-tsii lyde, der dog ligger i højt toneleje så især ældre folk ikke kan høre den.

 

 

Fuglekongen hører primært til i nåleskove, især de ældre granskove med træhøjder på over 20 meter, men også blandingsskove med løvtræer kan være hjemsted for fuglekongen. Her er der føde nok til den lille travle fugl, der lever af insekter

 

Fuglekongen finder sin føde på grangrenene og kan være så optaget af jagten på insekter, at man kan komme overraskende tæt på den. Om vinteren kan den ses med andre småfugle i de såkaldte mejsetog, hvor flokken er med til at yde fælles beskyttelse mod fjender.

 

Fuglekongen forekommer i hele Europa og yngler mod nord helt til polarcirklen.

 

Fuglekongen yngler i høje grantræer. Her er der sidegrene med en passende længde, som hænger ned fra hovedgrenen, som spærene under et hustag. Herunder bygger den en hængende rede, som den forer med lav og mos. Hunnen er alene om at udruge de 10 æg, men begge køn hjælpes ad med opfostring af ungerne. Fuglekongen kan få to kuld om året.

 

Fuglekongen er standfugl, dvs. at den bliver i landet året rundt. Som insektæder kan det give problemer om vinteren, hvor der kan være langt mellem ”bøfferne”. Hovedbestanddelen af føden er bladlus og de overvintrer i ly af bl.a. grangrene. Vinteren igennem bruger den alle døgnets lyse timer på at afsøge 300 meter grangrene i timen, hvor den finder 10-50 bladlus og andre smådyr i minuttet.

 

Viste du at fuglekongen spiser mellem 4.000 og 21.000 smådyr om dagen vinteren igennem.

 

 

 

Planteæder Han og hun
Vægt 5-7 g
Kropslængde 8-9 cm
Vingefang 13-15.5 cm
Rugeperiode 16-19 dage
Opfostringsperiode 17-22 dage
Unger 1-2 kuld om året 10-12 æg per kuld
Kønsmoden 1 år
Alder Ca. 2 år sjældent op til 4 år. Rekord 7 år
Føde Insekter og edderkopper
Fjender Spurvehøg, dværgfalk, natugle, skovhornugle, skovmår, tamkat

 

 

 

 

 

 

Thomas Bjørnebo Berg
Seniorforsker ved Naturama
Thomas Bjørnebo Berg´s forskningsområde er Populationsøkologi, med fokus på landpattedyr og specielt smågnavere. Pt. kører Thomas et forskningsprojekt om hasselmusens rummelige habitatudnyttelse på Sydfyn og har arbejdet med terestriske økosystemer i Arktis siden 1992, specielt med fokus på halsbåndlemmingen. Thomas Bjørnebo Berg er ligeledes Formand for Dansk Pattedyrforening.