Den sorte hugorm

Oplev hugormen her i foråret

Det er ved at være årstid for at hugormene kommer frem. Oplev dem, hold afstand og tag dem for himlens skyld ikke med hjem!

Emil Sanderhoff
Naturvejleder ved Naturama