Pindsvin

Her kan du læse meget mere om pindsvinet
Venligst accepter marketing cookies for at se denne video

PINDSVIN

Erinaceus europaeus

 

Pindsvinet er et nyttedyr der er på stikkerne

 

Hydraulik som en Citroën – Pindsvinet har et let genkendeligt udseende, med den piggede rygside. Vægten ligger mellem 750 gr. og 1,5 kg afhængig af årstiden. Når dyret søger føde, virker det buttet og lavbenet, mens det kan hæve sig op på bagbenene og blive mere højbenet under løb. Forskrækkes pindsvinet, kan det rulle sig sammen og blive helt dækket af rygsidens pigge.

 

Omnibus for parasitter – Pindsvinets rygside er dækket af 5000-7000 pigge, der er omdannede hår. Piggene er 2 mm tykke og 2 til 3 cm lange. Hver pig er hul og i sit indre forstærket med langsgående lister. De sidder fast i huden og fungerer som effektive støddæmpere. Mellem piggene lever op til 1000 parasitter som mider og pindsvinelopper. Egentlig hårbeklædning har pindsvinet kun på hals, bryst og bug.

 

Tørt og godt – Som levested foretrækkes tørre områder i hegn, krat, skovbryn, åbne skove med undervækst samt haver, parker og villakvarterer.

 

Tusmørkedyr – Pindsvin er mest fremme i skumringen og om natten, men kan også om efteråret og i regnfulde perioder være aktive om dagen. Daghvilen tilbringes i en mindre rede eller blot sammenrullet på et sted.

 

En kostbar opvågning – Om vinteren opsøger pindsvinet en busk, gren- eller kompostbunke, hvor den lægger sig i en rede af blade. Legemstemperaturen falder til ca. 5º C, hjerteslaget falder fra 150 til omkring 10 slag i minuttet. Åndedrættet går i perioder i stå, men afløses af perioder med hurtig vejrtrækning. Med 1-2 ugers mellemrum vågner pindsvinet for at komme af med urinstoffer. Hjertefrekvensen øges da til 300 slag i minuttet og legemstemperaturen stiger til 30°C. Herefter går den i dvale igen. Opvågninger forbruger samlet ca. 90% af de oplagrede fedtdepoter.

 

Udbredelse – I Danmark kendes pindsvin fra hele landet, og er mange steder blevet udsat. Længere nordpå lever den primært langs kysterne, hvor vinteren er mildere.

 

Spiser varieret – Pindsvinet lever overvejende af dyrisk føde som regnorme, biller, insektlarver, ørentviste, snegle, krybdyr, museunger, padder, fugleæg og ådsler. For at få dækket dets væskebehov ædes desuden saftige nedfaldsfrugter.

 

Fødes uden pigge – Parringen foregår i juni til juli, og de fleste kuld fødes i august måned. Ungerne (grise) fødes nøgne, blinde og lyserøde. Lige efter fødslen kommer de første hundrede, hvide pigge frem, og kort tid herefter bryder de blivende pigge igennem. Når ungerne er omkring en måned gamle, følger de moderen rundt, og efter halvanden måned opløses familien og spredes. Hannen deltager ikke i yngelplejen.

 

Vidste du

Pindsvinet går ikke af vejen for at spise snoge og hugorme. Pindsvinets parringsspil består i, at hannen længe cirkler omkring hunnen, som fnysende og med rejste pigge ser til.

 

Fakta:

Insektæder Hun Han
Vægt 0,8 – 1,3 kg 1,5 – 1,7 kg
Kropslængde 16 – 30 cm
Halelængde 1,5 – 3 cm
Unger 2 – 7
Fødselsvægt 15 g
Drægtighed 31-35 dage
Diegivning 38-45 dage
Kønsmoden 10 måneder
Alder Op til 7 år
Føde: Regnorme, insekter, snegle, padder, slanger
Fjender: Ræv, stor hornugle

 

Thomas Bjørneboe Berg
Seniorforsker ved Naturama
Thomas Bjørnebo Berg´s forskningsområde er Populationsøkologi, med fokus på landpattedyr og specielt smågnavere. Pt. kører Thomas et forskningsprojekt om hasselmusens rummelige habitatudnyttelse på Sydfyn og har arbejdet med terestriske økosystemer i Arktis siden 1992, specielt med fokus på halsbåndlemmingen. Thomas Bjørnebo Berg er ligeledes Formand for Dansk Pattedyrforening.