Publikationer

(Opdateres løbende....)

 

INTERNATIONALE VIDENSKABELIGE TIDSSKRIFTER

 

2019

Rasmussen SL, JL Nielsen, OR Jones, TB Berg, C Pertoldi (2020). Genetic structure of the European hedgehog (Erinaceus europaeus) in Denmark. PLOS ONE (accepted)

 

Rasmussen SL, Berg TB, Dabelsten T & Jones OR 2019. The ecology of suburban juvenile European hedgehogs (Erinaceus europaeus) in Denmark. Ecology and Evolution 13147-13188, DOI: 10.1002/ece3.5764

 

Rasmussen SL, Larsen J, van Wijk RE, Jones OR, Berg TB, Angen Ø, Larsen AR 2019. European hedgehogs (Erinaceus europaeus) as a natural reservoir of methicillin-resistant Staphylococcus aureus carrying mecC in Denmark. PLOS ONE, 2019; 14 (9): e0222031 DOI: 10.1371/journal.pone.0222031

 

Conde, D.A., J. Staerk, F. Colchero, A.R. Silva, J.E. Fa, H. Syed, J. Schöley, H.M. Baden, L. Jouvet, E. Jogenhans, S. Meiri, J-M. Gaillard, S. Chamberlain, J. Wilcken, O.R. Jones, J.P. Dahlgren, U.K. Steiner, L. Bland, I. Goméz-Mestre, J.D. Lebreton, J. González Vargas, N. Flesness, V. Canudas-Romo, R. Salguero-Gómez, O. Byers, S.M. Funk, TB Berg, A. Scheuerlein, S. Devillard, D.S. Schigel, H. Possingham, J.W. Vaupel, A. Baudisch 2019. Data gaps and opportunities for comparative and conservation biology. PNAS 116 (19) 9658-9664

 

2018

 

Wallén J., M. Statham,E. Ågren, M. Isomursu, O. Flagstad, T.B. Berg, B.N. Sacks, K. Noré 2018, Multiple recolonization routes towards the north: population history of the Fennoscandian red fox (Vulpes vulpes) Biological Journal of the Linnean Society, Volume 124, Issue 4, August 2018, Pages 621–632, https://doi.org/10.1093/biolinnean/bly060

 

2015

 

Berg, T.B. (ed.) 2015. Folia Zoologica – An international Journal of Vertebrate Zoology, Volume 64 (4): 301-366.

 

Norén K., M.J. Statham, E. Ågren, M. Isomursu, Ø. Flagstad, N.E. Eide, T.B. Berg, L.B. Sanderhoff, B.N. Sacks (2015). Tracking genetic footprints to reconstruct geographic patterns of expansion in Fennoscandian red foxes. Global Change Biology (2015), doi: 10.1111/gcb.12922.

 

2008

 

Berg T.B., Forchhammer M.C., Høye T.T., Schmidt N.M., Klein D. R., Aastrup P. & Hendriksen D. (2008). Plant - Herbivore Interactions at different scales. In Meltofte et al. (eds). The dynamics of a High Arctic ecosystem in relation to climatic variability and change. Academic Press. Chapter 13.

 

Schmidt N.M., Berg T.B., Forchhammer M.C., Høye T.T., Kyhn L.A., Meltofte H. & Pedersen H. (2008). Vertebrate Predator-Prey Interactions in a Seasonal Environment. In Meltofte et al. (eds). The dynamics of a High Arctic ecosystem in relation to climatic variability and change. Academic Press. Chapter 16.

 

Forchhammer M.C., Schmidt N.M., Høye T.T., Berg T.B., Hendrichsen D.K., Jeppesen E. Post E. . (2008) Population dynamical responses to climate change. In Meltofte et al. (eds). The dynamics of a High Arctic ecosystem in relation to climatic variability and change. Academic Press. Chapter 18

 

2005

 

Forchhammer, M.C., Post, E., Berg, T.B.G., Høye, T.T. & Schmidt, N.M. 2005. Local-scale and short-term herbivore-plant spatial dynamics reflect influences of large-scale climate. Ecology, 86:2644-2651

 

2004

 

Meltofte, H. & Berg, T.B. 2004. Post-breeding phenology of waders in central NE Greenland. Wader Study Group Bull. 104: 22–27.

 

DANSKE VIDENSKABELIGE TIDSKRIFTER

 

Berg, T. B. (ed) 2017. Proceedings from the 9th International Dormouse Conference 2014. Apodemus Volume 14. Danish Mammal Society

 

Berg, T.B. 2014. Referat og diskussion: På vej mod best practice i dansk forvaltning af fugle og pattedyr. Flora og Fauna 120 (3): 112-114.

 

Ahrenkiel, L., (2013). Outreach aktiviteter. MONA-Matematik-og Naturfagsdidaktik.

 

Berg, T.B. og H. Pedersen, (2011). Gylp fra Lille Kjove og Sneugle i relation til lemmingbestanden ved Zackenberg i Nordøstgrønland. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 105 (2011): 206-210.

 

Eskildsen, A., K. Wendelboe, B. Bro og T.B. Berg, (2010). Den første radiomærkning af hasselmus (Muscardinus avellanarius) i Danmark – undersøgelse af rumlig madfærd i en forårsperiode. Flora og Fauna 115 (4):93-97

 

TEKNISKE RAPPORTER

 

Berg. T.B. (red.) (2009). Formidlingshæfte 2009. Svanninge Bjerge. Bikubenfonden. 129 sider

 

Berg. T.B. (red) (2009). Naturhistorien på Sandbjerggård i Svanninge Bjerge.  Resultater og Plejeplan. Bikubenfonden. 36 sider

 

Berg, T.B. (red.) (2009). Naturhistorien i Svanninge Bjerge – Resultater og Plejeplan. Bikubenfonden. 135 sider

 

VIDENSKABELIGE ÅRSRAPPORTER OG MANUALER

 

Schmidt,  N.M., L.H. Hansen, J. Hansen, T.B. Berg and H. Meltofte 2011-2016. Zackenberg Ecological Research Operations - BioBasis: Conceptual design and sampling procedures of the biological programme of Zackenberg Basic,14th - 19th edition. Published by Aarhus University Department of Bioscience

 

Schmidt, N.M. T.B. Berg og H. Meltofte 2010. BioBasis, Conceptual design and sampling procedures of the biological monitoring programme within Zackenberg Basic. 13rd edition

 

Berg, T.B., 1996-2003. Collard Lemming Project - Zackenberg. - In: ZERO, Zackenberg Ecological Research Operations 1st – 8th Annual Report’s 1995-2002. Danish Polar Center, Copenhagen.

 

Berg, T.B., 1996-2004. Mammals. - In: ZERO, Zackenberg Ecological Research Operations 1st – 9th Annual Report’s 1995-2003. Danish Polar Center, Copenhagen.

 

Meltofte, H.& T.B. Berg 1996-2009 Zackenberg Ecological Research Operations - BioBasis: Conceptual design and sampling procedures of the biological programme of Zackenberg Basic, 1st - 12th edition. National Environmental Research Institute, Department of Arctic Environment.

 

Kyhn L.A. and Berg T.B. (2004) Feeding strategy and searching behaviour of the arctic fox (Alopex lagopus) – In: ZERO, Zackenberg Ecological Research Operations 9th Annual Report’s 2003. Danish Polar Center, Copenhagen.

 

POPULÆRVIDENSKABLIG FORMIDLING

 

Berg, TB. 2019. Signalkrebs. Natur20 Lommekalender. Forlaget Rhodos ISBN 978-87-7999-022-7.

 

Berg, TB. 2019. Månedsblade Januar-December. Natur20 Lommekalender. Forlaget Rhodos ISBN 978-87-7999-022-7.

 

Berg, TB. 2019. Regnskovens lyde. Kaskelot 228, pp:18-21

 

Berg, TB. 2017. Ulven tilbage som toprovdyr i Danmark. Natur18 Lommekalender, 206-223. Forlaget Rhodos ISBN 978-87-7999-018-0.

 

Berg, TB. 2017. Månedsblade Januar-December. Natur18 Lommekalender. Forlaget Rhodos ISBN 978-87-7999-018-0.

 

Berg, TB 2017. Pattedyrene i den danske vinter. Kaskelot 218

 

Berg, T.B. 2016.  Brasilien & Regnskovens Hemmeligheder. Udstillingskatalog. Naturama. 72 sider. ISBN 978-87-991300-3-0.

 

Berg, T.B. 2015. Beskyttelse af sårbare arter bl.a. hasselmus. Skoven 9, 364-365.

 

Berg, T.B. 2014. Syvsoveren som ingen ser. I L. Arhenkiel, C. Michelsen, M. Whalberg, M.R. Petersen, A. Englert og A. Christian (reds) Naturvidenskabelige Fodspor. Turisme, Menneske, Natur

 

Salvig, J.C. & T.B.G. Berg (red.) 2013 Oceaner af Lyd. 75 sider, Naturama. ISBN 978-87-991300-2-3.

 

Berg, T.B. 2013. Lydhistorier fra myg til blåhvaler. I: Salvig & Berg (red.) Oceaner af Lyd, Naturama. Pp:71-74. ISBN: 978-87-991300-2-3.

 

Salvig, J.C. & T.B.G. Berg (red.) 2012. Karen Blixens Afrika. 68 sider, Naturama. ISBN 978-87-991300-1-6

 

Berg. T.B. Berg 2012. Naturen, landet og mulighederne. I: Salvig & Berg (red.) Karen Blixens Afrika. 68 sider, Naturama. ISBN 978-87-991300-1-6. Pp: 56-67.

 

Schmidt, N.M., T.T. Høye, T.B. Berg, H. Meltofte og M.C. Forchhammer 2009. Rovdyr og byttedyr. I: Naturen og klimaændringer i Nordøstgrønland. (Forchhammer, M.C. , H. Meltofte og M. Rasch (red.)). Århus Universitetsforlag 128. sider

 

Berg, T.B. 2006. Landpattedyr. I: Arktisk Station 1906-2006 (Bruun L., Kristensen R.M., Nielsen N., Pedersen G.K., og Pedersen P.M. (red.)) s: 358-363, Forlaget Rhodos 470 sider.

 

Berg, T.B. 2004. Halsbåndlemmingen og dens populationsdynamik. Naturens Verden 87(1): 18-27

 

ANDET

 

Berg, T.B., D.B. Jespersen & M. Thybo 2019. Er der forskel på en kronhjort i brunst og en teenager i byen fredag aften? Danske Museer 32(3): 21-22

 

Berg, T.B. 2019. Nyt fra den museumspolitiske scene.  Danske Museer 32(1):37

 

Berg TB (2019) Klimaudfordringer kan løses, hvis vi vil. Klumme i Fyns Amtsavis 16. oktober 2019. pp: 7.

 

Hansen, H.R., T.B. Berg, F. Colchero & E. Kristensen (2014). Mårhundens (Nyctereutes procyonoides) bevægelsesmønster og habitatvalg i Danmark. Conference Poster Syddansk Universitet & Naturama.

 

Ahrenkiel, L. & T.R.S. Albrecthsen., (2013). Studerendes læring gennem formidling‐om at gøre svært stof lettere forståeligt for andre. I: 17 ting, du kan gøre ved din undervisning, side 67. Syddansk Universitet.

 

Bonde Larsen, L., k. Stark Olsen, L. Ahrenkiel,  & K. Jensen (2013). Extracurricular Activities Targeted towards Increasing the Number of Engineers Working in the Field of Precision Agriculture. Conference paper.

 

Salvig, J.C. & T.B.G. Berg (red.) (2013) Oceaner af Lyd. 75 sider, Naturama. ISBN 978-87-991300-2-3.

 

Salvig, J.C. & T.B.G. Berg (red.) (2012). Karen Blixens Afrika. 68 sider, Naturama. ISBN 978-87-991300-1-6

 

Berg, T.B. 2010. 4 populære artikler til Fyns Amtsavis om Zackenberg

 

Berg, T.B. og C.C. Kinze (2010). Hvordan går det med de danske pattedyr? I: Danmarks Natur 2010 – om tabet af biologisk mangfoldighed (Meltofte, H (red.)). Det Grønne Kontaktudvalg. 88 sider

 

Berg, T.B.G. (2008). Zackenberg - En arktisk perle i den nordøstgrønlandske nationalpark. Forlaget Rhodos.

 

FILM

 

Monacchi D. & T.B. Berg 2018 Fragments of Extinction. Audio-visual SoundScape show, Naturama

 

Berg, T.B. (2010) Zackenbergs Natur og Fauna (Manus, Fotograf, Speak, Redigering og Produktion), 33 min. DVD. Aurora Photo

 

Berg, T.B (2009) (Manus, producer og red.). Svanninge Bjerge fra Istid til Nutid, 21min. DVD Bikubenfonden.

 

Berg, T.B (2009) (Manus, producer og red.). Svanninge Bjerge fra Istid til Nutid – Undervisning, 45. min. DVD Bikubenfonden