Polarulv

Her kan du lære meget mere om polarulven
Venligst accepter marketing cookies for at se denne video

POLARULV

Canis lupus arctoc

 

 

Polarulven ligner dens nære slægtning gråulven (eller blot ”ulven”) der er kendt fra hele den nordlige halvkugle, og er på størrelse med, en meget stor schæferhund.

 

Langdistanceløber og med gode sanser – Polarulven er en anelse mindre end gråulven. Polarulvens vægt kan nå op på 80 kg, hannerne er noget større end hunnerne. Ulvens lange ben og smidige bygning gør den velegnet til bevægelse over store afstande. Hovedet er kraftigt med et smalt snudeparti og korte ører. Ulve har fantastisk veludviklede lugte- syns- og høresanser.

 

Hvid som sne – Mens polarulvens sydligere slægtninge kan have en næsten sort pels, er polarulve hvide året rundt. I september måned får polarulven en meget tyk vinterpels, der beskytter godt mod vinterkulden. Sidst på foråret fælder den vinterpelsen og kan i den tid se meget lurvet ud med store uldtotter på kroppen

 

Trådløs kommunikation – Ulven har en karakteristiske høj tuden. Koncerten indledes af et enkelt dyr og smitter hurtigt hele flokken. Ulvenes tuden tjener til at holde kontakt over store afstande og styrke flokkens sammenhold.

 

En god grav og et godt fødegrundlag er afgørende – Polarulven er højarktisk og holder til på den åbne tundra. Da fødegrundlaget er sparsomt er der langt mellem flokkene og deres ynglegrave.

 

En udholdende løber – Under den arktiske midnatssol kan ulven ses aktiv på alle tider af døgnet, men vil foretrække skumringen i de perioder af året hvor de  findes hvor de findes. Ulven kan holde et jævnt trav på 8 km/t over meget lange afstande, og kan således tilbagelægge mere end 60 km om dagen. Under jagt kan de løbe op mod 70 km/t. Jagt på store byttedyr som moskusokser foretages i flok og kan stå på over mange timer for at trætte det udvalgte dyr.

 

Hjemmeboende hvalpe – Polarulve kan strejfe om alene men lever oftest parvis, eller i mindre grupper på 3-8 dyr bestående af en dominerende han og hun samt et antal yngre dyr fra tidligere kuld. Kun den dominerende hun får hvalpe og alle voksne hjælper med under ungernes opvækst. Familien færdes over meget store afstande, og en enkelt families leveområde (revir) kan strække sig over 2600 km2.

 

Livsstrategi – Ulve bliver kønsmodne som toårige og kan blive op mod 12 år, men da kampen om revir er stor, dør mange dyr, specielt hanner, i en tidlig alder.

 

 

Polarulven lever langs den arktiske kyst i Alaska, på de canadiske øer og i Nord- og Nordøstgrønland.

 

Fra mus til elg – Polarulve er kødæder, og æder alt fra fugle og smågnavere, til rensdyr og moskusokse. Hovedparten af føden består af større byttedyr. Et måltid skal gerne bestå af mindst 5 kg kød og knogler, og på et enkelt døgn kan der fortæres mere end 20 kg. Til gengæld behøver ulven herefter ikke at spise i flere dage.

 

Duftspor – Polarulven opsøger et bytte ved at forfølge dets duftspor. I Arktis er vegetationen for lav til at give skjul for et bagholdsangreb, så elvlejer og andre sænkninger i landskabet bruges i stedet. Byttet kan lugtes på en afstand af mere end 2-3 km, og selve jagten strækker sig fra få hundrede meter til flere kilometer. Mindre dyr som fugle og hare jages alene, mens rensdyr og moskusokser kræver at hele flokken deltager. Der er dog enkelte tilfælde hvor en enlig ulv kan nedlægge en gammel moskusokse ved time efter time at holde den stresset. Ulvene udvælger de svageste byttedyr og dræber det med et eller flere bid i struben.

 

Hvalpe med familiefar – Parringen sker i januar-marts måned. De 4-7 hvalpe fødes blinde og døve og er to måneder senere iklædt en tynd lys gråhvid pels. Øjnene åbnes efter to uger, og når de er ca. en måned gamle, kommer de ud af boet. Både han og hun deltager i yngelplejen. Hvalpene får opgylpet føde, og fem måneder senere kan de deltage i de voksnes jagter.

 

Vidste du

Alle tamhunde nedstammer fra en fælles stamform til ulven, og de er så nært beslægtede, at de kan parre sig og få forplantningsdygtigt afkom. Sådanne blandinger forekommer bl.a. i Sydeuropa. I Arktis hænder at en løbsk slædehund bliver bedækket af en polarulv. Dette styrker genetisk set bestanden af slædehunde, men det er dog først afkommet i 3-4 generation som bliver ordentlige slædehunde.

 

Fakta: Se selvstændig wordfil!

Kødæder Hun Han
Vægt 37kg (18-55kg) 40kg (20-80 kg)
Kropslængde u. hale 70-100cm
Halelængde 35-52cm
Unger 1-11 (5-7)
Fødselsvægt 450 g
Diegivning 5 uger
Kønsmoden 22 måneder
Føde: Gnavere, hare, rensdyr, moskusokser, ryper, gæs

 

 

Thomas Bjørneboe Berg
Seniorforsker ved Naturama
Thomas Bjørnebo Berg´s forskningsområde er Populationsøkologi, med fokus på landpattedyr og specielt smågnavere. Pt. kører Thomas et forskningsprojekt om hasselmusens rummelige habitatudnyttelse på Sydfyn og har arbejdet med terestriske økosystemer i Arktis siden 1992, specielt med fokus på halsbåndlemmingen. Thomas Bjørnebo Berg er ligeledes Formand for Dansk Pattedyrforening.