Flagermus

Her kan du lære meget mere om Flagermusen
Venligst accepter marketing cookies for at se denne video

FLAGERMUSFAMILIEN

Chiroptera

 

Masser af succes. Der findes næste 1000 arter af flagermus. Dermed udgør de omkring en fjerdedel af verdens arter af pattedyr. Flagermus er derfor en succesrig dyregruppe.

 

Flyver som en fugl. Flagermus er de eneste pattedyr, der har udviklet egentlige vinger ligesom fuglene. Vingen består af fin, tynd hud, der er spændt ud mellem armen, hånden og fingrene, kroppens side og bagben. Tommelfingeren er fri af huden og har en klo. Tommelfingeren bruges blandt andet, når flagermusen bevæger sig omkring på jorden.

 

Foretrækker troperne. Der er flest flagermusarter i troperne, hvor der er rigelig med føde året rundt. Mod polerne aftager antallet af arter gradvis.

 

I Danmark lever 14 arter af flagermus: Brun flagermus, sydflagermus, nordflagermus, skimmelflagermus, langøret flagermus, bredøret flagermus, dværgflagermus, troldflagermus, frynseflagermus, Bechsteins flagermus, Brandts flagermus, skægflagermus, vandflagermus og damflagermus.

 

Batmus med ultralyd. Flagermus bruger lyd til at orientere sig i forhold til omgivelserne og til at fange bytte med. De bruger ultralyd, som er lyd der ligger over grænsen for menneskets høreevne. Lydbølgerne, rammer genstande eller byttedyr og kastes tilbage som et ekko. Ekkoet opfanges af flagermusens ører. Ved hjælp af ekkoet kan flagermusen bestemme retning og afstand til genstanden eller byttedyret. Denne form for navigation kaldes ekko-orientering eller sonar.

 

Kropstemperatur på 2 grader under vintersøvn. I sommerhalvåret ses flagermus flyvende omkring i skumringen. I vinterhalvåret (oktober-april) sover flagermus i Danmark vintersøvn. Vinterkvarteret skal være køligt, men frostfrit. 0-6 grader er passende. Der skal være en høj luftfugtighed og ikke nogen forstyrrelser. Under vintersøvnen falder kropstemperaturen væsentligt, men den når aldrig under 2 plusgrader. Under vintersøvnen falder hjertefrekvensen fra 400 slag pr. minut i vågen tilstand til 25 slag pr. minut i hvile. Stofskiftet falder til 1 % af det normale.

 

Hvis temperaturen nærmer sig de 2 grader, vågner dyret af dvalen og begynder at bevæge sig, for at øge temperaturen.

 

Hannens sæd gemmes til bedre tider! Parring sker fra august til september indenfor hannens territorium. Der sker dog hverken ægløsning eller befrugtning på det tidspunkt. I stedet gemmes hannens sæd i hunnens livmoder til det bliver forår. I marts-april sker ægløsningen og ægget befrugtes af den sæd, der har ligget i livmoderen siden parringen fandt sted i august-september. Om foråret flyver hunnerne også ud og danner ynglekolonier, hvor ungerne fødes i juli måned.

 

Bolignød!

Der er mangel på huller i træer som flagermus kan bruge til vinter- og sommerkvarterer. Derfor kan vi sætte en flagermuskasse op som erstatning. Flagermuskasser er ikke nær så gode som rigtige hule træer, men det hjælper flagermus med et opholdssted.

 

Thomas Bjørneboe Berg
Seniorforsker ved Naturama
Thomas Bjørnebo Berg´s forskningsområde er Populationsøkologi, med fokus på landpattedyr og specielt smågnavere. Pt. kører Thomas et forskningsprojekt om hasselmusens rummelige habitatudnyttelse på Sydfyn og har arbejdet med terestriske økosystemer i Arktis siden 1992, specielt med fokus på halsbåndlemmingen. Thomas Bjørnebo Berg er ligeledes Formand for Dansk Pattedyrforening.