Halsbåndmus

Her kan du lære meget mere om halsbåndmussen
Venligst accepter marketing cookies for at se denne video

HALSBÅNDMUS

Apodemus flavicollis

 

Halsbåndmusen er også kendt som springeren

 

Mus med halsklud. Halsbåndmus er en stor mus med en hale, der er længere end hoved og krop. Den har forholdsvis store ører, er nøddebrun på rygsiden og helt hvid på undersiden. Rundt om halsen har den voksne halsbåndmus et gulbrunt bånd, der har givet musen dets navn. Halsbåndmus kan forveksles med skovmus, men har et større hoved med mere udstående øjne. Halsbåndmus kaldes også for springeren. Den bevæger sig ofte i kænguruagtige spring på op til en meter med den lange hale strakt skråt bagud som balancestang.

 

Foretrækker skov og krat. Halsbåndmus er en glimrende klatrer og findes især i skov og krat. Derudover ses den i parker og haver, samt påmarker, hvis de ligger i nærheden af skov eller levende hegn. Om vinteren kommer den også ind i huse. Halsbåndmus er almindelig i det meste af Danmark. Der er dog lidt færre i Vestjylland og den mangler på nogle af de små øer.

 

Natdyr. Halsbåndmus er mest aktiv om natten.  Dagen tilbringes som regel i et gangsystem under jorden som den selv udgraver. Gangsystemet ligger som regel i 20-30 cm dybde, men kan dog nå helt ned i en meters dybde. I gangsystemet udgraves opholdsrum, redekammer og depotrum. Musen kan også finde på at lave sin rede over jorden under rødder og i hule træer. Hen på efteråret i oktober og november kan halsbåndmus finde på at søge ind i huse og andre bygninger for at overvintre.

 

Får flere kuld unger. Halsbåndmus yngler fra april til september. Hunnen er drægtig i 21-26 dage og kan få 2-4 kuld unger pr. sæson med 3-6 unger i hvert kuld. Ungerne bliver kønsmodne i 2-3 måneders alderen. 

 

Planteæder med hang til dyrisk protein. Halsbåndmus æder forskellig føde afhængig af årstiden. Den tager planteføde såsom, frø, frugter, grønne plantedele og knopper. Derudover tager den smådyr som insekter, deres larver, orme og til tider ådsler. En del af føden opbevares i depotrum i dens gangsystem. Halsbåndmus er dygtig til at klatre og springe, og henter derfor en del føde højt oppe i buske og træer. Derudover samler den også føde på jorden.

 

Vidste du

Halsbåndmus kan tage ophold på lofter i huse. Dens spring hen over loftet kan lyde så højt, at mange tror, det drejer sig om et større dyr.

 

Skema:

 

Vægt 22-48 g
Kropslængde 8,8-13,0 cm
Halelængde 9,2-13,4 cm
Drægtighed 21-26 dage
Unger 3-6 unger, 2-4 gange om året
Fødselsvægt 2,5 g
Diegivning 3 uger
Føde frø, frugter, grønne plantedele og knopper, insekter, deres larver, orme, ådsler.
Fjender brud, husmår, ilder, kat med flere

 

 

Thomas Bjørneboe Berg
Seniorforsker ved Naturama
Thomas Bjørnebo Berg´s forskningsområde er Populationsøkologi, med fokus på landpattedyr og specielt smågnavere. Pt. kører Thomas et forskningsprojekt om hasselmusens rummelige habitatudnyttelse på Sydfyn og har arbejdet med terestriske økosystemer i Arktis siden 1992, specielt med fokus på halsbåndlemmingen. Thomas Bjørnebo Berg er ligeledes Formand for Dansk Pattedyrforening.