Fragments of extinction

Unik registrering af regnskovens lyde præsenteres i NATURAMA's helt specielle lydrum.

Unique registration of sounds from the rainforrest presented in the (just as unique) soundscape studio at NATURAMA. For more info please click below.

DANSK:

Naturama huser det bedste lydrum (Sound Scape Theater) nord for Alperne til oplevelse af regnskovens lyde. Naturamas store ottekantede rum er blevet indrettet og udstyret under ledelse af den italienske lydprofessor og komponist David Monacchi og gjort muligt med støtte fra Aage og Johanne

Louis-Hansens Fond. David er specialist i optagelser af lyd i 3D, har rejst i verdens regnskove i 20 år, og har nu i samarbejde med den italienske højtaler producent Sonus specialbygget 18 højtalere og 2 subwoofere for at skabe det perfekte lydbillede af regnskovens lyde på Naturama. Rummet indrammes af 8 sammenhængende lærreder på hver 588x366cm der alle viser lydenes spektrogrammer og stemningsbilleder fra regnskovene.

Projektet Fragments of Extinction er skabt af David Monacchi, og kan opleves på Naturama. Showet tager gæsterne med på en rejse ind i hjertet af regnskovens lyde og deres ufattelige mangfoldighed. Ikke bare hvad arter angår, men også de meget store variationer i lydbilledet, som man oplever mellem de vidt forskellige regnskove i Ecuador, Congo og Borneo, samt den kæmpe forskel, der er i lydbilledet hen over døgnets 24 timer. Det er alle lyde, der grundet øget efterspørgsel på bl.a. palmeolie, kød og træ, står over for at blive mistet for altid, hvis vi ikke ændrer vores adfærd.

Klik her og se den betagende videoteaser på projektet!

ENGLISH:
Naturama hosts the best sound scape theater north of the Alps, to experience the sounds of rain forest. Naturamas huge octagonal room has been designed and equipped under the guidance by the Italian sound professor and composer David Monacchi and financially supported by Aage and Johanne Louis-Hansens Fond. David is a specialist in eco-acoustic recordings and have traveled in the world’s rain forest for two decades. Together with the Italian loudspeaker company Sonus, they have special designed 18 loudspeakers and 2 subwoofers in order of creating the perfect sound scape of the rain forest for the Naturama Sound Scape Theater venue. The venue is lined by 8 huge screens of 588x366 cm that shows the spectrograms of the sounds as well as sceneries from the rain forests.

The project Fragments of Extinction, created by David Monacchi, can be experienced at Naturama and takes the visitors on a journey to the heart of the rain forest sounds and their incredible diversity. Not only when it comes to the number of species , but also the huge variations in the sound scape between Ecuador, Congo and Borneo and especially the immense variability in sounds over the course of 24 hours. All the sounds are, due to an increased demand for i.e. palm oil, meat and timber, threatened of being lost forever if we do not change our way of behavior.

Please click here for a teaser introducing the project!