Naturens tilpasninger

Hvordan tilpasser dyrene sig de skiftende årstider? Det kan du blive meget klogere på når vores naturguide fortæller om de værktøjer dyrene har til at kunne klare sig i naturens omskifteligheder - Kom og vær med

Hvordan tilpasser dyrene sig de skiftende årstider?

Bliv klogere på hvordan dyrene tilpasser sig årstiderne. Naturguiden fortæller om dyrenes værktøjer til at klare naturens omskifteligheder