Vi bygger nyt

Til foråret tager vi første spadestik til en stor udbygning af Naturama. Du kan følge med her på hjemmesiden i Naturama`s verden og på Facebook, hvor vi løbende vil fortælle om byggeprojektet.

 

Et stort spadestik for naturbevarelse
Forberedelserne til den kommende sæson er i fuld gang. Der hamres og bankes, graves, males og ryddes op. Vi skal være klar, når vinterferien begynder fredag den 7. februar.
Foråret byder på 3 store begivenheder på Naturama. Først åbner udstillingen "Hemmeligheder I Dybet" den 7. februar. Senere på foråret sætter vi nyt fokus på faunaen i Danmark med udstillingen "Invasive Arter - Nye Dyr?". Det er den 2. april. Og gennem hele året skal vi bygge et helt nyt hus, der skal rumme vores nye magasiner og en ny café. Efter planen skal det nye hus stå færdigt ved sæsonstart 2021.

Kontakt Lene og hun vil hjælpe dig med at arrangere dit besøg.

Ring på: 24 88 62 06