Kultur-Natur. Kronik i Fyns Stifttidende 18.1.2020

Det er ikke mindst baggrunden for naturhistorierne og fortællingerne om menneskene bag, der skaber den store interesse vi oplever for naturen.

Kultur-natur koncept: Her kommer publikum
Af Mette Thybo
Direktør, Naturama og Fjord&Bælt

 

Publikum strømmer til for 2. år i træk til Naturama i Svendborg. I 2019 steg besøgstallet til over 100.000 gæster, hvilket er en klar ny rekord for et naturhistorisk museum i en mindre by som Svendborg. Hvad er historien bag? Hvad lokker folk fra nær og fjern til huse? Er det tilfældigheder og skiftende vejr eller en planlagt strategi? Og er succes et spørgsmål om antal kunder i butikken? Og hvorfor sker det netop i Svendborg? Historien om Naturama går helt tilbage til 1935, hvor ildsjælen Harald Thomsen fik realiseret sin livsdrøm, det første naturhistoriske museum i provinsen. Der fortælles mange historier om Harald Thomsen. Kun syv år gammel åbnede han sin første udstilling med nogle konkylier og sneglehuse i en kaninkasse. Han tog to øre i entre for voksne og en øre for børn. Siden kom specielt fuglesamlinger til. I 1934 fik Harald Thomsen en særlig fugl – en lille levende brillepingvin, som sandsynligvis var undsluppet fra en hvalfanger-båd i Vesterhavet. ”Ping” blev en tro følgesvend for Harald, hvor end han gik, og den blev landskendt, da Harald Thomsen tog den med til oplæsninger i Danmarks Radio.
Harald Thomsen gik fra et ry som en småskør fuglesamler til en kongeligt agtet mand. Kong Christian 10. skænkede Svendborg Zoologiske Museum en kronhjort, han selv havde nedlagt. Den svenske Kong Gustav 5. skænkede senere en elgtyr til museet. Og under Kong Frederik 9.s besøg i Svendborg i anledning af byens 700-års jubilæum i 1953 lovede kongen, at også han ville nedlægge et dyr til museet. Herom senere.
Dengang var udstoppede dyr på række nok til at trække publikum til. Konkurrencen om publikum er hårdere i dag. Men nogle af Harald Thomsens landskabstableauer, hvor dyrene udfoldede sig i deres ”vante omgivelser”, er så retro, at vi har valgt at bevare dem. Og når vi i 2021 åbner for en godt 14 mio. kr. og 625 m2 stor tilbygning med bl.a. nye magasiner og ekstra 150 m2 særudstillingsareal, vil vi lave en super-retro ”Tilbage til Harald” udstilling, hvor historien om manden, kaninkassen og den nu udstoppede Ping skal folde sig ud. For vi kan godt lide gode historier på Naturama og Fjord&Bælt.
Måske er natur blevet mere in. Interessen for naturen synes at være stigende. Men jeg har en lille tilståelse. Når jeg har været på inspirationsture på museer og akvarier i bl.a. USA, har det slået mig, at historierne om menneske bag forskellige fund ofte er lige så spændende som selve fundene. Man kan se tonsvis af dinosaurusskeletter på f.eks. Chicagos naturhistoriske museum, men for en ikke-ekspert er det historien om amatøren Sue Hendrickson, som i 1990 fandt en af verdens største og mest komplette Tyrannosaurus rex skeletter, nu kaldet Sue, der gjorde størst indtryk. Vi identificerer os med andre mennesker, og gennem dette styrkes interessen for det, de interesserede sig for. Kombinationen af den menneskelige historie på den ene side og naturhistorien på den anden side får begge sider til at blive endnu mere interessante.
På Naturama i Svendborg har vi taget konsekvensen af denne indsigt. Flere af vores nye udstillinger og aktiviteter styrer nu efter et kultur-natur princip, eller ”kul-na-tur” princip, om man vil. Vi ønsker at fortælle historier og sammenstille kultur og natur. I 2017 lavede vi en teaterforestilling midt mellem vores hjorte, elge og bjørne i den permanente udstilling om 150-året for salget af De Dansk Vestindiske Øer med hjælp fra Svendborg lokalmuseum, Baggårdsteatret og vores formidlere. Vi har koncerter med grønlandske musikere midt mellem vores grønlandsudstilling, og børn laver kunstudstillinger om dyr i et af vores særudstillingsrum.
Dette 8-kantede særudstillingsrum blev i 2017 ombygget til et akustisk enestående lydteater, hvor historien udfoldes om den italienske lydprofessor David Monacchi, der i årevis har lavet optagelser af regnskovens dyrelyde, for at bevare dem og råbe verden op, før dyrearterne uddør og regnskoven ødelægges helt af mennesker. Professorens kamp for regnskoven er den gribende historie, foruden selve historien.
Rigtig fart i kul-na-tur konceptet kom der i 2018 med Jim Lyngvilds dyreinspirerede kjole-udstilling, hvor de mest fantastiske fjer- og pels-beklædte mannequiner – 32 stk. – stod side om side med elge, bjørne og ulve. Kun få i Danmark opdagede vist denne for et naturhistorisk museum ret revolutionerende særudstilling, der trak et helt nyt publikum til Naturama, fra godtfolk til grevinder. Vi undrer os såre over den postyr, der siden opstod, da Jim Lyngvild udstillede et par vikinger på Nationalmuseet…
I rekordåret 2019 fortsatte vi kul-na-tur konceptet med udstillingen ”Naturens Juveler”, hvor 35 guld- og sølvsmede fortolkede et dyr med et unikt fremstillet og kostbart smykke, udstillet sammen med dyret rundt omkring i hele den permanente udstilling. Wow, hvor var det flot og spændende – hvilket publikum, der strømmede til, også kunne skrive under på. Og vel at mærke gæster, som for en stor del aldrig havde været på et naturhistorisk museum før, og som fik en historie om dyrenes verden med hjem sammen med den kulturelle oplevelse.
Skal man være for fin til at lave en dinosaur-særudstilling? Bestemt ikke! Men har man ikke en komplet og ægte T-rex, kan man gøre mere end at stille nogle skeletter op på rad og række: Man kan fortælle nogle historier, lege dinosaur-dyretæmmer med den ”levende” dino, danse dino-danse med børn, bygge vagttårn af bambus til overvågning af, om der kommer farlige dinosaurer, ja, så strømmer publikum til. Og 2019 var i høj grad også et godt år på grund af vores dino-udstilling, som jo også har fortællingen om masseudryddelser, der desværre er blevet påtrængende aktuel i vores tid.
Og netop alvoren er særdeles vigtig. Vores mål er ikke at få mange gæster i sig selv, men at leve op til vores mission: At inspirere til bevarelse af naturen gennem oplevelse, fascination og forståelse. Denne mission for både Naturama og Fjord&Bælt blev formuleret i 2015 og har været vores ledetråd og drivkraft lige siden. Vi vil noget med at drive naturhistorisk museum og marint oplevelsescenter. Vi vil nå de mange med nogle underholdende, men også vigtige historier om naturen. Og vi glæder os til de næste år, hvor vi både går ”Tilbage til Harald” og ind i nutidens emner om invasive arter, FNs verdensmål foruden fiskefotografier ultratæt på og udstillingen ”Havets Juveler” med 39 guld- og sølvsmede, som lader sig inspirere af havet med brug af perler, koraller og rav.
Og hvad med Kong Frederik 9.s løfte?
Løftet gik i glemmebogen, indtil det nye Naturama kontaktede kongehuset og mindede om det gamle løfte. Svaret faldt prompte, da Prins Henrik drog i Jægersborg Dyrehave og opfyldte sin svigerfars løfte ved at skyde en fornem dåhjort. Både kong Christian 10.s kronhjort, Kong Gustav d. 5.s elgtyr og Prins Henriks dåhjort indgår den dag i dag i Naturamas faste udstilling af landlevende pattedyr.

Mette Thybo
Direktør ved Naturama/Fjord&Bælt