Oplev klimaforsker Sebastian Mernild på Naturama

torsdag d. 30. september 2021 - kl.19:00 - 21:00
Sebastian Mernild gæster Naturama. Oplev et indlæg om udviklingen i vores klima og en mulighed for dialog med en af verdens førende klimaforskere.

Det er utvetydigt, at menneskelig indflydelse har opvarmet klimasystemet, og at udbredte og hastige klimaforandringer har fundet sted. Den globale overfladetemperatur var 1,09°C højere i 2011–2020 end 1850–1900, hvor menneskeskabte årsager har ændret overfladetemperaturen med 1,07°C. Hvert af de sidste fire årtier har været varmere end noget foregående årti siden 1850. For hver halve grad den globale opvarmning stiger yderligere, vil der være stigninger i temperaturekstremer, intensitet af kraftig nedbør og alvorlig tørke. Mernild vil give en indflyvning til de klimaforandringer vi har set over tid, men også hvad vi forventeligt vil se af forandringer i årtierne der kommer.

 

Køb Billet til Sebastian Mernild Event her