Svalerne ankommer fra Afrika

landsvaleSvalerne ankommer fra Afrika. Mange af vores ynglefugle ankommer netop nu fra syd. Det gælder bl.a. løvsangeren, rødstjerten – og ikke mindst svalerne, der er et kærkommen forårstegn. Af vores tre svalearter er det landsvalen med sin lange tvedelte hale, der kendes af de fleste.

Landsvalen blev i gamle dage også kaldt for “forstuesvale”, da den ynder at bygge sin rede inde i vores huse på landet – og tidligere var det ikke ualmindeligt at svalen søgte helt ind i huset, hvis den fik muligheden. 

 

Den grønne frø dukker op

Imens de brune frøer længe har været aktive ved vandhullet, kommer der nu også aktivitet hos den grønne frø. Den grønne frø er mere varmekrævende og kvækker normalt først når vi når ind i maj. Til gengæld overgår den de brune frøer i stemmestyrke ganske betragteligt. Læs mere om den grønne frø her – og hør dens stemme: Grøn frø

Spætten trommer
Et dejligt forårstegn er når spætten begynder at tromme og særligt i april trommes der flittigt. Den Store Flagspætte er udbredt over hele landet og trods navnet er den ikke større end en solsort. Flagspætten bruger sit næb så flittigt at den slider hvad der svarer til tre næblængder på et år. Næbbets hornlag vokser ved basis næsten i takt med at det slides ved spidsen.

Den hvide stork kommer
Vilde, hvide storke yngler desværre ikke længere i Danmark, men alligevel besøges vi hvert forår af storke, der ofte flyver helt op til Skagens Gren før de møder havet og indser at Danevang endnu ikke har noget at byde på og vender mod syd igen. Hvert år prøver Danmark at få storkepar til at yngle i landet. Nogle gange lykkes det, andre gange gør det ikke.