Nyt fra forskningen

FiskNy fiskeart fundet ved Sydgrønland.

 

Grønlands Naturinstitut har hvert år en lang række fisketogter langs vest- og østkysten for at kortlægge fiskebestandenes størrelse og sammensætning. Med års mellemrum dukker der nye arter op. Da Nordatlanten efter forholdene er forholdsvis godt kendt med ca. 300 kendte fiskearter, viser fundet af nye arter at der stadig kan gemme sig mange spændende historier i dybet. Den nye fiskeart hører til gruppen af laksefisk og har fået det danske navn nordlig tykhalet blyantsmelt, mens det latinske navn lyder Nansenia boreacrassicauda. Slægtsnavnet  Nansenia sætter den sammen med sølvsmelten (Nansenia groenlandica) og artsnavnet boreacrassicauda er bygget op af ordene boreas= subarktisk, crassus =tyk og cauda=hale. Fisken har store øjne, er slank og har gode hurtige svømmeegenskaber, som de andre arter i gruppen af laksefisk.  (Kilde: Videnskab.dk) Fisk tegnet af Jan Yde Poulsen.

Det moderne menneske er ældre en først antaget

For fire år siden ændredes det moderne menneskes historie gennem banebrydende resultater fra et internationalt forskerhold ledet af Eske Willerslev (Københavns Universitet), da de viste at Australiens aboriginere har hørt til blandt de første moderne mennesker der forlod Afrika for 70.000 år siden, og at der dermed muligvis har været tale om flere udvandringsbølger. Kina har gennem de seneste årtier stået for mange bemærkesesværdige fund af dinosaurfossiler. For nyligt gjordes endnu et spændende fund af 47 mennesketænder der stammer fra tidlige individer af det moderne menneske fundet sammen med knogler fra sidste istids megafauna bl.a. kæmpehyæner, fortidselefanter, kæmpetapirer og forfædre til nutidens store panda. Det bemærkelsesværdige ved fundet er at det lå i daterbart lerlag, som angav en alder på mellem 80.000-120.000 år. Fundet skubber det moderne menneskes udvandring fra Afrika yderligere tilbage, og gør at vi nok bør revidere opfattelsen af det moderne menneskes suverænitet over for andre hominider,  Homo neanderthalensis og Homo erectus, som de var samtidige med. (Kilde: Videnskab.dk)