Danske videnskabelige tidskrifter

Ahrenkiel, L., (2013). Outreach aktiviteter. MONA-Matematik-og Naturfagsdidaktik.
Berg, T.B. og H. Pedersen, (2011). Gylp fra Lille Kjove og Sneugle i relation til lemmingbestanden ved Zackenberg i Nordøstgrønland. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 105 (2011): 206-210.
Eskildsen, A., K. Wendelboe, B. Bro og T.B. Berg, (2010). Den første radiomærkning af hasselmus (Muscardinus avellanarius) i Danmark – undersøgelse af rumlig madfærd i en forårsperiode. Flora og Fauna 115 (4):93-97