Andet

Hansen, H.R., T.B. Berg, F. Colchero & E. Kristensen (2014). Mårhundens (Nyctereutes procyonoides) bevægelsesmønster og habitatvalg i Danmark. Conference Poster Syddansk Universitet & Naturama.
Ahrenkiel, L. & T.R.S. Albrecthsen., (2013). Studerendes læring gennem formidling‐om at gøre svært stof lettere forståeligt for andre. I: 17 ting, du kan gøre ved din undervisning, side 67. Syddansk Universitet.
Bonde Larsen, L., k. Stark Olsen, L. Ahrenkiel,  & K. Jensen (2013). Extracurricular Activities Targeted towards Increasing the Number of Engineers Working in the Field of Precision Agriculture. Conference paper.
Salvig, J.C. & T.B.G. Berg (red.) (2013) Oceaner af Lyd. 75 sider, Naturama. ISBN 978-87-991300-2-3.
Salvig, J.C. & T.B.G. Berg (red.) (2012). Karen Blixens Afrika. 68 sider, Naturama. ISBN 978-87-991300-1-6
Berg, T.B. 2010. 4 populære artikler til Fyns Amtsavis om Zackenberg
Berg, T.B. og C.C. Kinze (2010). Hvordan går det med de danske pattedyr? I: Danmarks Natur 2010 – om tabet af biologisk mangfoldighed (Meltofte, H (red.)). Det Grønne Kontaktudvalg. 88 sider
Berg, T.B.G. (2008). Zackenberg - En arktisk perle i den nordøstgrønlandske nationalpark. Forlaget Rhodos.