Nyt fra forskningen

FiskNy fiskeart fundet ved Sydgrønland.

Hvalrosser i forskningens tjeneste

HvalrossHvalrossen spiller en ny rolle i en ny teori om vikingernes bosættelse på Grønland.

FORSKNING

hasselmus-koensbestemmelse Foto-Kim-WendelboeNaturama er et naturhistorisk museum, der er forpligtet via Museumsloven til at arbejde for bevarelsen af den danske naturarv. Forskningen ved Naturama relaterer sig til dyrenes levesteder og bestandenes økologi (habitat- og populationsøkologi). Igangværende projekter sker i samarbejde med Biologiske Institut på Syddansk Universitet og Institut for Bioscience ved Århus universitet. Projekterne omfatter studier af mejser, hasselmus og øvrige smågnavere, mårhunde og ulve, specielt med relation til deres populationsdynamik og de faktorer der indvirkes herpå. Naturama indsamler på den baggrund videnskabeligt materiale samt udfører en bred vifte af forskningsaktiviteter og er forpligtet til at offentliggøre forskningsresultater.

Forskningen ved Naturama arbejder hovedsagligt i Danmark, men deltager også i forskningsaktiviteter uden for landets grænser. Projekter er tematisk baseret og omhandler intra- og inter-trofiske interaktioner. Generelt arbejdes der med parametre, der er bestemmende for fugle og pattedyrs rummelige og tidsmæssige fordeling samt parametre, der relaterer sig til deres populationsdynamik.

Anne-pejler Foto-TBBNaturama forsker også i formidling af naturvidenskab og samarbejder med Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik på Syddansk Universitet. Forskningen har bl.a. til formål at undersøge læring i uformelle læringsmiljøer. Et projekt fokuserer på hvorledes Science Camps kan bidrage til at styrke værdibaseret turisme. Et andet projekt ser på museumsformidling til gymnasieskolen samt museumsformidlingens faglige niveau som understøttelse af undervisning på gymnasieskolen.

Naturama tilbyder ekstern vejledning til gymnasiestuderende samt universitetsstuderende på bachelor-, kandidat- og Ph.d. niveau.

 

Publikationer 2004-2014:

Internationale videnskabelige tidskrifter

Berg T.B., Forchhammer M.C., Høye T.T., Schmidt N.M., Klein D. R., Aastrup P. & Hendriksen D. (2008). Plant - Herbivore Interactions at different scales. In Meltofte et al. (eds). The dynamics of a High Arctic ecosystem in relation to climatic variability and change. Academic Press. Chapter 13.
Schmidt N.M., Berg T.B., Forchhammer M.C., Høye T.T., Kyhn L.A., Meltofte H. & Pedersen H. (2008). Vertebrate Predator-Prey Interactions in a Seasonal Environment. In Meltofte et al. (eds). The dynamics of a High Arctic ecosystem in relation to climatic variability and change. Academic Press. Chapter 16.
Forchhammer M.C., Schmidt N.M., Høye T.T., Berg T.B., Hendrichsen D.K., Jeppesen E. Post E. (2008) Population dynamical responses to climate change. In Meltofte et al. (eds). The dynamics of a High Arctic ecosystem in relation to climatic variability and change. Academic Press. Chapter 18
Forchhammer, M.C., Post, E., Berg, T.B.G., Høye, T.T. & Schmidt, N.M. (2005). Local-scale and short-term herbivore-plant spatial dynamics reflect influences of large-scale climate. Ecology, 86:2644-2651
Meltofte, H. & Berg, T.B. (2004). Post-breeding phenology of waders in central NE Greenland. Wader Study Group Bull. 104: 22–27.

Danske videnskabelige tidskrifter

Ahrenkiel, L., (2013). Outreach aktiviteter. MONA-Matematik-og Naturfagsdidaktik.
Berg, T.B. og H. Pedersen, (2011). Gylp fra Lille Kjove og Sneugle i relation til lemmingbestanden ved Zackenberg i Nordøstgrønland. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 105 (2011): 206-210.
Eskildsen, A., K. Wendelboe, B. Bro og T.B. Berg, (2010). Den første radiomærkning af hasselmus (Muscardinus avellanarius) i Danmark – undersøgelse af rumlig madfærd i en forårsperiode. Flora og Fauna 115 (4):93-97

Tekniske rapporter

Berg. T.B. (red.) (2009). Formidlingshæfte 2009. Svanninge Bjerge. Bikubenfonden. 129 sider
Berg. T.B. (red) (2009). Naturhistorien på Sandbjerggård i Svanninge Bjerge.  Resultater og Plejeplan. Bikubenfonden. 36 sider
Berg, T.B. (red.) (2009). Naturhistorien i Svanninge Bjerge – Resultater og Plejeplan. Bikubenfonden. 135 sider

Videnskabelige årsrapporter og manualer

Schmidt,  N.M., L.H. Hansen, J. Hansen, T.B. Berg and H. Meltofte (2012). 15th edition. Published by Aarhus University Department of Bioscience
Schmidt,  N.M., L.H. Hansen, J. Hansen, T.B. Berg and H. Meltofte (2011). 14th edition. Published by Aarhus University Department of Bioscience
Schmidt, N.M. T.B. Berg og H. Meltofte (2010). BioBasis, Conceptual design and sampling procedures of the biological monitoring programme within Zackenberg Basic. 13rd edition

Populærvidenskablig formidling

Berg, T.B. (2013). Lydhistorier fra myg til blåhvaler. I: Salvig & Berg (red.) Oceaner af Lyd, Naturama. Pp:71-74. ISBN: 978-87-991300-2-3.
Salvig, J. & T.B. Berg (red.) (2013). Oceaner af Lyd. Naturama. 75 sider. ISBN: 978-87-991300-2-3.
Berg. T.B. Berg (2012). Naturen, landet og mulighederne. I: Salvig & Berg (red.) Karen Blixens Afrika. 68 sider, Naturama. ISBN 978-87-991300-1-6. Pp: 56-67.
Salvig, J.C. & T.B.G. Berg (red.) (2012). Karen Blixens Afrika. 68 sider, Naturama. ISBN 978-87-991300-1-6
Meltofte og M.C. Forchhammer (2009). Rovdyr og byttedyr. I:  Naturen og klimaændringerner i Nordøstgrønland. (Forchhammer, M.C. , H. Meltofte og M. Rasch (red.)). Århus Universitetsforlag 128. sider
Berg, T.B. (2006). Landpattedyr. I: Arktisk Station 1906-2006 (Bruun L., Kristensen R.M., Nielsen N., Pedersen G.K., og Pedersen P.M. (red.)) s: 358-363, Forlaget Rhodos 470 sider.
Berg, T.B. (2004). Halsbåndlemmingen og dens populationsdynamik. Naturens Verden 87(1): 18-27

Andet

Hansen, H.R., T.B. Berg, F. Colchero & E. Kristensen (2014). Mårhundens (Nyctereutes procyonoides) bevægelsesmønster og habitatvalg i Danmark. Conference Poster Syddansk Universitet & Naturama.
Ahrenkiel, L. & T.R.S. Albrecthsen., (2013). Studerendes læring gennem formidling‐om at gøre svært stof lettere forståeligt for andre. I: 17 ting, du kan gøre ved din undervisning, side 67. Syddansk Universitet.
Bonde Larsen, L., k. Stark Olsen, L. Ahrenkiel,  & K. Jensen (2013). Extracurricular Activities Targeted towards Increasing the Number of Engineers Working in the Field of Precision Agriculture. Conference paper.
Salvig, J.C. & T.B.G. Berg (red.) (2013) Oceaner af Lyd. 75 sider, Naturama. ISBN 978-87-991300-2-3.
Salvig, J.C. & T.B.G. Berg (red.) (2012). Karen Blixens Afrika. 68 sider, Naturama. ISBN 978-87-991300-1-6
Berg, T.B. 2010. 4 populære artikler til Fyns Amtsavis om Zackenberg
Berg, T.B. og C.C. Kinze (2010). Hvordan går det med de danske pattedyr? I: Danmarks Natur 2010 – om tabet af biologisk mangfoldighed (Meltofte, H (red.)). Det Grønne Kontaktudvalg. 88 sider
Berg, T.B.G. (2008). Zackenberg - En arktisk perle i den nordøstgrønlandske nationalpark. Forlaget Rhodos.

Film

Berg, T.B. (2010) Zackenbergs Natur og Fauna (Manus, Fotograf, Speak, Redigering og Produktion), 33 min. DVD. Aurora Photo
Berg, T.B (2009) (Manus, producer og red.). Svanninge Bjerge fra Istid til Nutid, 21min. DVD Bikubenfonden.
Berg, T.B (2009) (Manus, producer og red.). Svanninge Bjerge fra Istid til Nutid – Undervisning, 45. min. DVD Bikubenfonden