• rum2skovbund
 • rum3slikvaeg
 • lillesalkranier
 • Forside-nr-1
 • Forside-nr-2
 • Forside-nr-3
 • Udstillinger med kant

  - masser af viden
 • Forførende oplevelser til alle

  - i naturens univers
 • Fascinerende særudstillinger

  - kom helt tæt på
 • Velkommen til Naturama

  moderne naturhistorie
 • Natur og drama

  Naturteater med lys, lyd og film
 • Medrivende formidling

  Book en særlig oplevelse for dine ansatte
Naturama giver dig oplevelser for livet Særudstilling Fra 8. februar 2019 Når du besøger Naturama er der altid en god oplevelse lige i om hjørnet. fogbDet sker på Fjord&Bælt
Naturamas mission er at inspirere til bevarelse af naturen omkring os gennem oplevelse, fascination og forståelse

Forskning-old

Biodiversitet, Økologi og Bestandsdynamik
Naturama er et naturhistorisk museum, der er forpligtet via Museumsloven til at arbejde for bevarelsen af den danske naturarv. Forskningen ved Naturama relaterer sig til habitat- og populationsøkologi, og omfatter studier af fugle og pattedyr specielt med relation til populationsdynamik.

Naturama indsamler på den baggrund videnskabeligt materiale samt udfører en bred vifte af forskningsaktiviteter. Naturama søger at tilvejebringe ny viden inden for pattedyr- og fuglefaunaen med henblik på en bedre forståelse for processer og økologiske sammenhænge i naturen. Naturama er forpligtet til at offentliggøre forskningsresultater.

Forskningen ved Naturama arbejder med et bredt spektrum af generelle og specifikke populationsøkologiske problemstillinger omkring pattedyr og fugle, hovedsagligt i Danmark, men deltager også i forskningsaktiviteter uden for landets grænser. En del igangværende og planlagte projekter er tematisk baseret og omhandler intra- og inter-trofiske interaktioner. Generelt arbejdes der med parametre, der er bestemmende for fugle og pattedyrs rummelige og tidsmæssige fordeling samt parametre, der relaterer sig til deres populationsdynamik.

Naturama tager ikke udgangspunkt i specifikke arter af pattedyr og fugle, men mere i tematiske problemstillinger, der kan være fællesnævner for mange forskellige arter.

Forskningens omdrejningspunkt består af to langtidskørende kerneprojekter af tematisk karakter, flere små projekter af mere specifik karakter, samt en række samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutioner i ind- og udland.

Naturama kan så meget mere end flotte udstillinger ...

Midt i hjertet af Svendborg ligger Naturama