Fysiologi organer / 3.- 4. klasse / 5. – 6. klasse / 7. – 10. klasse

Vi starter med en kort rundvisning, hvor I hører om dyrenes tilpasning i forhold til deres levesteder. Herefter dissekerer eleverne et sæt griseorganer (lunge, hjerte, nyre, lever og svælg) mens vi underviser og snakker om organernes funktion. Griseorganer koster 75 kr. pr. sæt og vi anbefaler 1 sæt pr. 4 elever. - Niveauet for undervisning er tilpasset trinmål.

Varighed, se nedenfor.

        Varighed       Niveau       Pris       Materialer
Fysiologi        1 time     1. – 4. klasse     460 kr.     organsæt á 75 kr.
Fysiologi        2 timer     5. – 10. klasse     700 kr.     organsæt á 75 kr.
Fysiologi        2 timer     Gymnasium     1.000 kr.     organsæt á 75 kr.
Fysiologi        3 timer     5. – 10. klasse     1.100 kr.     organsæt á 75 kr.
Fysiologi        3 timer     Gymnasium     1.200 kr.     organsæt á 75 kr.

 

Grisens organer ligner menneskets næsten på en prik. Men hvad er de forskellige organers funktion, hvordan ser de ud indeni og udenpå? Vores formidler fortæller historier og instruerer eleverne i hvordan organerne skal skæres op. Eleverne skal undervejs i forløbet tegne og beskrive de forskellige organer. 

Inden forløbet vil det være en fordel hvis eleverne læser op på pattedyr og beskriver et vandlevende, et landlevende og et flyvende pattedyr. Ca. 2 lektioner.

Efter forløbet kan eleverne male de forskellige organer på en malerdragt, for på den måde at sammenligne mennesket og grisen. Ca. 2 lektioner.

Hvis eleverne tager billeder undervejs, vil de efter endt forløb på Naturama kunne bruge billederne til fremlæggelse. En gruppe på lever, en anden på nyre osv.

 

Græshopper 7-10 klasse

Insekter er nogle virkelig spændende skabninger, men hvordan ser de engentlig ud indeni?

Igennem et 2 timers forløb kommer i helt i dybden med vores seksbenede venner.

Guiden vil fortælle historier om insekter, spindlere og andre leddyr og der vil være mulighed for at holde en gigantisk vandrende pind, samt en fugleedderkop, så man virkelig kan nærstudere de fascinerende dyr. Efter en grundig gennemgang af insekternes ydre anatomi og levevis, skal der dissekeres en afrikansk vandre græshoppe.  

Eleverne skal tegne græshopper undervejs og de forskellige dele i dyret nærstuderes under mikroskop. Eleverne skal tage billeder undervejs, som skal bruges til videre arbejde hjemme på skolen. 

Inden forløbet skal eleverne selv studere insekternes fantastiske verden. De skal finde et insekt med fuldstændig forvandling og et insekt med ufuldstændig forvandling. Dyrene studeres og til sidst skal eleverne præsentere dyrene for hinanden. Ca. 2 lektioner

Efter forløbet skal eleverne arbejde med de billeder som de har taget undervejs og lave en planche, som beskriver græshoppens indre, ydre og levevis. Ca. 2 lektioner.


Book et besøg via bookingformularen eller kontakt bookingen på telefon 2488 6206 (mandag – fredag kl. 9-14) og aftal nærmere.