Klima - hvad gør vi?

3-Klima-Naturen-livet-GrlForedraget handler om hvordan det ser ud globalt, set med vores klima lige nu, men sætter også fokus på hvordan det kunne blive og hvilke løsningsmuligheder der er nu og i fremtiden. Foredraget er visionært og ser på mulighederne i stedet for begrænsningerne. Det handler om de positive tiltag, som er sat i gang globalt.

Foredraget skal give et lyst billede af fremtiden og energi til at handle.  

Hvordan tilpasser mennesker og dyr sig den globale opvarmning? Hvilke tiltag er der sat i gang i hele verden? Hvilke teknologiske muligheder er der? Hvad skal der psykologisk til for at vi , i fremtiden, ikke bliver oversvømmet af klimaflygtninge og er det vores skyld, at det går hårdest ud over de fattige lande? Er tiltag i de fattige lande løsningen? Bare rolig vi skal nok klare den.

Book foredraget via bookingformularen eller kontakt bookingen på telefon 2488 6206 (mandag – fredag kl. 9-14) og aftal nærmere.