Fuglene og deres æg

HenrikLemvigh                                            En af Danmarks fornemste ægsamlinger er blevet doneret til Naturama. Ægsamlingen består af 22.221 æg, som du nu har mulighed for at se en stor del af på Naturama.

Naturama er indgået i et samarbejde med Johannes Larsen Museet i Kerteminde om denne særudstilling, hvor de mange æg akkompagneres af Johannes Larsens velkendte fuglebilleder.

I december 2016 overdrog Henrik Lemvig sin private ægsamling til Naturama. Med denne overdragelse er vores fælles naturarv blevet en enestående samling rigere. Det er en 100 år lang historie om en dansk ægsamlings tilblivelse, der er omdrejningspunktet for udstillingen. Et overflødighedshorn af former, farver og kuldstørrelser ligger til skue under Johannes Larsens smukke billeder af flere af de viste arter.

Æg har indgået i menneskets kultur til alle tider og værdien af æg favner bredt. Variation er nøglen til evolution, men også kimen til fascination og ønsket om at skabe en samling, der kan præsentere denne variation så komplet som mulig. Ingen anden art end mennesket udviser en sådan evne og i visse henseender mani med at samle genstande til huse.

Indsamling af æg til private samlinger har en flere hundrede år lang historie. I Danmark blev indsamling af æg fra alle vilde fugle forbudt i 1972. I takt med at ejerne af de private samlinger bliver ældre opstår behovet og ønsket om at sikre samlingerne deres forsatte historie, og flere samlinger finder således vej til de naturhistoriske museer.

Udstillingen er åben fra 12. marts til og med d. 14. maj 2017