Græshopper og fårekyllinger

Graeshoppe 82688893 piotreknik-Naturamas udstillinger rummer levende græshopper og fårekyllinger. Disse store insekter kaldes også ”retvingede insekter”.
Karakteristisk for græshopperne er de kraftige bagben, som sætter dyrene i stand til at foretage lange spring.

 

Graeshoppe 113221498 Barnaby-ChambersGræshopper har artskarakteristiske ofte højfrekvente sange, som for nogle arters vedkommende kan høres på lang afstand. Andre arter nøjes med at hviske da højlydt sang også kan høres af deres fjender. Hos disse arter foregår den sidste del af kurmageriet som stepdans der er næsten lydløs.  

Nogle arter er meget synlige som fx markgræshoppen, som springer til alle sider, når man en sommerdag går gennem det høje græs, mens andre lever mere skjult som fx løvgræshoppen og fårekyllingen. Løvgræshoppers evolutionshistorie strækker sig mere end 300 mio. år tilbage i Kultiden, mens underordenen med markgræshopper er langt yngre, blot 150 mio. år gammel fra slutningen af Juratiden, dvs. efter at de første pattedyr opstod.

Besøg Naturama og hør de mange spændende facts om denne dyregruppe.