Biller

På Naturama kan du komme tæt på alskens biller, herunder også opleve levende biller.
Der kendes til næsten 4.000 bille-arter i Danmark, herunder løbebiller, rovbiller, mariehøns, snudebiller, træbukke og mange flere. Insektordenen ”Biller” er karakteriseret ved at denne dyregruppe har hårde dækvinger, der skjuler flyvevingerne.

Mariehøns er blandt de bedst kendte biller i Danmark, som udgøres af hele 50 forskellige arter. Biller er næringsrige fødeemner for mange rovdyr og mange lever derfor skjult eller er nataktive. Det gælder ikke for mariehønen, som er dagsaktiv og tilmed meget synlig pga sine klare kontrastrige farver. Hvordan hænger det sammen?

Besøg Naturama, og hør om mariehøns og alle de andre biller, og deres fascinerende levevis.