Klima - hvad gør vi?

Foredraget handler om hvordan det ser ud globalt, set med vores klima lige nu, men sætter fokus på hvordan det kan blive og hvilke løsningsmuligheder der er nu og i fremtiden.

Book