Vadefugle

Vadefugle-Alm-ryle 139545431Vadefugle er en særdeles fascinerende gruppe af fugle, der har en meget spændende biologi. Foredraget kommer rundt om vadefuglenes liv fra yngleområderne i nord til vinterkvarterene mod syd, og sætter fokus på vadefuglenes fantastiske tilpasninger til et liv i overgangszonen mellem vand og land.

Foredraget kommer særligt ind på vadefuglenes overvintringsområde i Guinea-Bissau, hvor foredragsholderen selv var med til at undersøge et af verdens vigtigste (og farligste) overvintringsområder for vadefugle.

Book