De afrikanske savanner

Savanne 51072787 EastVillage-ImagesDe afrikanske savanner rummer det største antal græsædere på kloden. Gnuernes legendariske vandringer, gennem Tanzania og Kenya, hører til blandt de største migrationer i dyreriget.

Savannen handler om tilpasning, liv og død. Det er et maksimalsamfund som ikke findes andre steder. Det er også det sted, hvor de tidlige hominider tog deres første skridt på den ca. 4 mio. år lange udvikling frem mod den globaliserede verden i dag, hvor kun en art af hominider eksisterer. Vi ser på savannens udvikling, dens fantastiske historier og mangfoldighed af liv, dens økologiske betydning, den hårfine balance mellem succes og fiasko og de trusler som presser mange arters eksistens i dag.

Book

Den danske fauna fra Istid til Nutid

Danmark har ikke altid været øriget og halvøen på det europæiske fastland. Der har været tider hvor man kunne gå tørskoet til det landområde der senere blev til England, og hvor man på sin vej kunne møde uldhåret næsehorn, saigaantiloper og mammutter. Klimaændringer, som ikke var drevet af mennesker, ændrede betingelserne for livet frem og tilbage mellem skiftende istider. Det er ikke længe siden at isen slap sit tag og en løbende forandring har lige siden formet det land og den flora og fauna som vi ser omkring os. Med baggrund i forskning fortæller vi historien om landets naturhistorie, dens berigelser og tab langs tidslinjen fra Istid til Nutid.

Book

Pattedyr i det danske land

Danmarks-Pattedyr-raev 103304888 Menno-Schaefer mini

De fleste kender ræven, haren, rådyret og egernet. Men Danmark er også hjem for 55 andre arter af pattedyr. Man ser dem sjældent da de fleste af dem er mest aktive i skumringen og om natten. Nogle arter er meget udbredte og findes overalt, mens andre er sjældne og kun findes enkelte steder. Nogle er specialister andre kan lidt af det hele og er generalister. Hvorfor er de der hvor de er og ikke andre steder? Hvordan er deres liv og hvilken rolle spiller de for os mennesker? Vi fortæller den store historie og kommer med de bedste historier fra et udvalg af de danske pattedyrs liv.

Book

Lemminger - myter, fakta & forskning

Lemminger-Myter-Fakta-og-Forskning Thomas-BDe gør kollektivt selvmord og kan blive så rasende at de eksploderer. Dette er blot to af de myter, der er om lemminger, nogle så sejlivede at de har overlevet i mere end 50 år. Fakta er at forskere i mere end 100 år har studeret lemmingers bestandssvingninger og opstillet et hav af hypoteser og modeller til at forklare "gåden" om lemmingernes pludselige masseforekomst. Vi dykker ned i myterne, historierne, hypoteserne og modellerne for at se hvor langt forskningen er kommet. Og selv en forsker kan blive grebet af fiktion en sen nattestund.

Book

Store katte

Store-katte 39317896 worldswildlifewondersOm natten er alle katte grå – synes vi. Men sandheden er at kattefamilien rummer et væld af variationer lige fra størrelsen til pelsfarve og mønstre. Men tandsættet har de alle tilfælles. Katte er højt specialiserede rovdyr, som har tilpasset sig så forskellige naturområder såsom ørken, savanne, regnskov, højtliggende bjergegne og sofaer. Der er katte der har specialiseret sig i jagt på smågnavere, vekselvarme dyr, vandlevende dyr, fugle og elefanter. Nogle kan blive meget tamme, andre har alle dage været deres egne. Vi tager den store rundtur og bliver klogere på de vilde katte.

Book

Klima - hvad gør vi?

Foredraget handler om hvordan det ser ud globalt, set med vores klima lige nu, men sætter fokus på hvordan det kan blive og hvilke løsningsmuligheder der er nu og i fremtiden.

Book

Hvordan dyrene skabte mennesket, ”Verdens bedste rovdyr"

Hvordan har dyrene været med til at udvikle os til dem vi er i dag? Mennesket er verdens bedste rovdyr, og det er vi blevet i et våbenkapløb med dyrene. Hvad har ulven, tyren, Vildsvinet, ørnen og spækhuggeren betydet for os?

Book

Menneskets udvikling

Foredrag der handler om menneskets udvikling og hvad der gør sig gældende for at vi har udviklet vores kultur, religion og krige.

Book

Hvor kommer energien fra?

Et foredrag, som tager jer med på en fantastisk rejse fra "The Big Bang" til livet på jorden. Energikapløbet mellem rovdyr og byttedyr.

Book

Frygt: Vi elsker at blive bange - hvorfor det?

Frygt-Edderkop 160811825 iLight-fotoHvordan kan det være at vi bliver bange og hvad bruger vi frygten til? Hvorfor elsker vi frygten, samtidig med at det er noget af det værste der findes? Det er det vi vil forsøge at svare på. Bare rolig du skal nok blive bange.

Book

Hvaler – deres udvikling, tilpasning og møde med mennesket

Hvalhale Thomas-BGrønlandshvalen er det pattedyr der har den længste levealder. De ældste, der kan ses i Diskobugten ved Vestgrønland i dag, var unge da italianeren Volta opfandt batteriet, Napoleon blev kejser, den første plan for en tunnel under den engelske kanal fremføres, den sidste heks brændes i Danmark og Dyrehavsbakken åbner som forlystelsespark.

Book

De danske smågnavere

Danmarks-pattedyr Hasselmus 156155087 Bildagentur-Zoonar-GmbHSmågnavere spiller en central rolle for en lang række rovdyr og rovfugle, men de har også stor betydning for andre niveauer i fødekæden. Flere gnavere betragtes som skadedyr. Vi ser på forskellige arter af smågnavere, deres særkender og specialiseringer.

Nogle smågnavere har det med at svinge i antal under nordlige himmelstrøg og vi ser på mulige forklaringer. Forskere har i mere end 100 år forsøgt at løse lemmingernes gåde og myter. Nogle af myterne har været så fantastiske, at Walt Disney lavede en film om dem og gav dermed forskerne en næsten uoverkommelig opgave med at dementere den igen.

Book

Ulven

Ulve Thomas-BUlven er tilbage i den danske natur og har skabt røre i debatten, om hvilke dyr der er plads til i den danske natur. Foredraget har fokus på ulven, dens natur og krav på leveområde. Med den baggrund inviteres der til en debat om nye og gamle arter i den danske natur.

Book

Zackenberg – en arktisk perle i den Nordøstgrønlandske nationalpark

Zackenber Thomas-BSiden 1995 har forskere overvåget hundredevis af parametre i det arktiske økosystem i bestræbelserne på at forstå dynamikken i økosystemet med henblik på at forstå, hvordan klimaet påvirker den arktiske natur og dyreliv.

Foredraget kommer omkring ideen bag Zackenberg forskningsstation og dykker ned i nogle af de mange projekter og overvågningsprogrammer, som gennem tiden har summet over den arktiske tundra.

Book

Udforskningen af Nordøstgrønland

Udfordring-af-NOE-Groenland Thomas-BHelt op til begyndelsen af de 20. århundrede var Nordøstgrønland en stor hvid plet på landkortet, set med vestlige briller. Eventyrlyst, faglig nysgerrighed, politik, økonomi og magtbalance har drevet mange ekspeditioner til landet langt mod nord. Vi følger historien og ser på, hvad der drev folk og dykker ned i nogle af deres historier.

Book

Tilpasninger til livet i arktis

Tilpasninger-til-livet-i-arktis ThomasBDet kræver god tilpasning til ekstremer at overleve under arktiske forhold. Forhold som kun få arter har haft succes med, men også forhold der er i færd med at ændre sig med stor fart, hvor en mild vinter og et dejligt tidligt forår kan være katastrofalt.

Book

Klimaet, naturen og livet

3-Klima-Naturen-livet-GrlJordens placering i solsystemet og de dramatiske begivenheder i de tidlige "ungdomsår" er helt fundamentale for det liv der udfolder sig på vores smukke planet. Jordens naturhistorie er foranderlig og dynamisk og har ved flere lejligheder stillet livet over for hårde prøvelser. Tag med på en rejse med syvmileskridt, stjernekikkert og lup.

Book

Vadefugle

Vadefugle-Alm-ryle 139545431Vadefugle er en særdeles fascinerende gruppe af fugle, der har en meget spændende biologi. Foredraget kommer rundt om vadefuglenes liv fra yngleområderne i nord til vinterkvarterene mod syd, og sætter fokus på vadefuglenes fantastiske tilpasninger til et liv i overgangszonen mellem vand og land.

Foredraget kommer særligt ind på vadefuglenes overvintringsområde i Guinea-Bissau, hvor foredragsholderen selv var med til at undersøge et af verdens vigtigste (og farligste) overvintringsområder for vadefugle.

Book

Fra støvet museum til Naturama

Naturama set fra vejenNaturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum, der blev stiftet i 1935 af Harald Thomsen. Hør fortællingen om museets tilblivelse og dets stifter. Få endvidere fortællingen om, hvordan tiden løb fra det gamle zoologiske museum, og hvordan Naturama blev til. Naturama åbnede i 2005 og leverer moderne naturhistorie til børn og voksne.

Naturama er en sammenskrivning af Natur og Drama. Navnet beskriver dermed museets ambition. Naturama bringer den besøgende tættere på dyrenes mageløse historie. Med en æstetisk fortælling, udfoldet over lys, lyd, billeder, farver, rum, film, dyr og genstande, appelleres der både til hjernen og hjertet.

Naturama præsenterer og formidler moderne naturhistorie i en helt ny ramme på en helt ny måde. Naturama blev nomineret til Den Europæiske Museumspris i 2007.

Book