Livets fossiler - Ny udstilling på Naturama

fossilDen 18. september åbner der en ny udstilling på Naturama; 'Livets fossiler'. Den består af over 200 fossiler. Udstillingen er orienteret i retning af museets øvrige udstillinger, og kan således bruges som udgangspunkt for nutidens fauna. Udstillingen sætter fokus på de fossiler, der kan findes overalt i det danske område.

Af øvrigt indhold kaster udstillingen lys over universet fra Big Bang, over vores solsystem, geologisk tid, kontinentaldrift, masseuddøen, samt evolution generelt for planter (alger til blomster) og dyr (hvirvelløse dyr til fisk, pattedyr og fugle). Naturama har desuden en montre med 3 fynske danekræ (udlånt af SNM Statens Naturhistoriske Museum), og medfølgende tavler.