Hvor skal vi bygge? Hvor skal vi bo?

SkovsangerDet kan være svært at få fastlagt hvilke parametre, der er afgørende for at dyr vælger deres yngleterritorier. Et forskerhold i Schweiz satte sig for at undersøge det for skovsangerens, Phylloscopus sibilatrix, vedkommende, da den vesteuropæiske bestand af skovsangere udviser et langstrakt fald i bestandsstørrelsen.

Forskerholdet bestående af G. Pasinelli, A. Grendelmeier, M. Gerber og R. Arlettaz har i en artikel, offentliggjort i tidsskriftet BMC Ecology 2016, 16:24 vist, at skovsangeren foretrækker territorier i de centrale skovpartier (på afstand af skovgrænsen og dermed mennesker). De foretrækker, at der er en positiv sammenhæng mellem terrænhældningen (det er i Schweiz det foregår!), da stejlere terræn forventes at have færre menneskelige forstyrrelser, samt at skovens struktur (lagdeling, højde, lysindfald, artsdiversitet mv.) også var væsentlig.

Som noget overraskende fandt forskerholdet at antallet af smågnavere var negativt korreleret med skovsangerens tilstedeværelse. Og hvorfor så det? Da der er meget få data, som viser at smågnavere er væsentlige ægrøvere, er det nok snarere det faktum, at en høj tæthed af smågnavere tiltrækker flere rovdyr og rovfugle, som derved afskrækker skovsangeren for at yngle dér. Koblingen mellem smågnaverne og skovsangeren er derfor indirekte.

Du kan altid høre mere om de over 500 forskellige fuglearter, der findes på Naturama.