Hasselmus, løbebiller, frøer og firben

HasselmusDet er nu tiden, hvor feltarbejdet begynder i Svanninge Bjerge. Årets forårs smågnaver index vil blive fundet i løbet af maj og fem nye skovparceller vil blive screenet for hasselmus, som supplement til undersøgelserne langs stendiget, som har stået på i tre år.

Også løbebiller, frøer og firben har studerende fra SDU fokus på i Svanninge Bjerge. Løbebillerne hører til blandt de største danske billearter i Danmark og for frøernes vedkommende er det butsnudet og spidssnudet frø i Svanninge Bjerge der vil blive undersøgt. Endelig vil et projekt se på de to arter af firben, alm. firben og markfirben som også trives i bjergene.

Foto: Mircea Bezergheanu, Shutterstock