Samlingen

Naturamas samlinger rummer den fynske naturarv. De ældste præparater i samlingerne daterer sig tilbage til 1806. Samlingerne rummer mellem 30.000 og 40.000 genstande indenfor områderne mineralogi, palæontologi, entomologi, ornitologi og zoologi omfattende skeletter, skind, udstoppede dyr og fugle, æg, skaller, insekter, spritpræparater, fossile genstande samt frossent materiale. Naturamas samlinger er ikke alene en dokumentation af livets udvikling og mangfoldighed, men også en fortælling om den fynske naturhistorie og udvikling.