Pattedyrsamlingen

Samlingen af landpattedyr rummer de fleste af Nordeuropas pattedyr (svarende til den danske naturarv). Pattedyrsamlingen rummer flere unikke præparater. Desuden rummer samlingen pelse, kranier, skeletter, tænder, gevirer mv. Samlingen af landpattedyr rummer præparater, der daterer sig tilbage til 1806.

Samlingen af havpattedyr rummer en række skeletter af hvaler, der er strandet på de danske kyster (primært fynske kyster): sejhval, vågehval, kaskelot, grindehval, døgling, hvidnæse og marsvin. Desuden rummer samlingen kaskelottænder, kæber fra blåhval, ryghvirvler fra finhval, delfinkranier, marsvinefoster, mv. Samlingen af havpattedyr rummer præparater, der daterer sig tilbage til 1930.