Fiskesamlingen

Naturamas fiskesamling er formentlig den største samling af udstoppede danske fisk. Fiskesamlingen rummer ca. 300 udstoppede danske fisk heriblandt flere meget sjældne fund. Samlingen daterer sig tilbage til 1918.