Fossilsamlingen

Naturamas fossilsamling rummer ca. 6.000 genstande, hvor 90% af materialet har dansk/skandinavisk herkomst. Samlingen omfatter et stort udvalg af foraminiferer, bryozoer, mollusker, trilobitter, graptolitter samt fiskerester. Fossilsamlingen rummer en enestående samling af fynske fossilfund, som er tilgået museet fra Johannes Vang. Fossilsamlingen indeholder desuden en samling af materiale fra det tertiære Pariserbassin (tilgået fra Paris ca. 1900). - Tidsmæssigt dækker Naturamas fossilsamling perioderne fra Kambrium til Silur/Devon og fra Jura til Miocæn.

Naturamas fossilsamling rummer bl.a. Danmarks største museale samling fra Klintholm.
Lokaliteten Klintholm er kendt for den meget vigtige grænse af to markante yngre tidsperioder i jordens historie repræsenterende det varme subtropiske hav med de hvide kalkaflejringer (Danien) og det efterfølgende køligere hav med den mørkegrå mergel (Selandien). Grænsen markerer samtidig afslutningen på næsten 40 millioner års kalkaflejring i Danmark. Danienkalk findes meget sjældent blottet, hvilket gør Danienkalken ved Klintholm til en geologisk nøglelokalitet i internationalt perspektiv.