Indsamling

Bevaring er en vigtig del af de naturhistoriske museers arbejde, som gør at samspillet mellem fortid og nutid opretholdes, og at unikt og uerstatteligt materiale sikres også for kommende generationer.

Naturama udfører indsamling, der omfatter genstande og præparater, der understøtter museets forsknings- og formidlingsaktiviteter, eller som udgør en del af en koordineret national indsamling.