Aktiv indsamling

Naturama indsamler løbende præparater og genstande i forbindelse med museets forskningsaktiviteter – p.t. eksempelvis hår, blod/vævsprøver, reder o.lign. fra hasselmus. DNA fra smågnavere indsamles i forbindelse med fældefangst i Svanninge Bjerge samt i Hvidkildeskoven.