Passiv indsamling

Naturama varetager ad hoc indsamling af primært naturhistoriske genstande, der indleveres til museet. Det kan være trafikdræbte dyr og fugle, fugle der er fløjet mod et vindue. Det kan også være pelse, skind og huder, ben og knogler, dyrespor, eller genstande og præparater relateret til specielle naturhistoriske fænomener mv.

Museets indsamling dækker også kulturhistoriske genstande, der har relation til naturen (eksempelvis fangst- og jagtredskaber med historisk værdi, forskningsredskaber relateret eksempelvis fangst og mærkning af dyr og fugle, mv.).

Naturama bevarer kun genstande, der har historisk værdi (værdi for nuværende og kommende generationer) i relation til at genstandene dokumenterer den danske naturhistorie, naturhistoriske hændelser, eller som følge af at genstandene har værdi som dokumentation af eller for forsknings- og formidlingsaktiviteter.