Thurø Rev

Oplev et unikt område af Det Sydfynske Øhav og hør historierne om dyre- og plantelivet. Thurø Rev er en strandeng beliggende på Thurø.

Strandengen afgræsses af bl.a. heste, får og kreaturer, hvilket holder vegetationen nede. Thurø Rev ejes af staten, og er et naturreservat for kystfugle. I reservatet yngler blandt andet dværgterner og præstekraver. Revet var, indtil 1976, Danmarks sidste voksested for orkidearten Skrueaks.

Book ture ud i naturen via bookingformularen eller kontakt bookingen på telefon 2488 6206 (mandag – fredag kl. 9-14) og aftal nærmere.