Klima - hvad gør vi?

3-Klima-Naturen-livet-GrlForedraget handler om hvordan det ser ud globalt, set med vores klima lige nu, men sætter også fokus på, hvordan fremtidens klima kan se ud, og hvilke løsningsmuligheder der er nu og i fremtiden. Foredraget er visionært og ser på mulighederne i stedet for begrænsningerne. Det handler om de positive tiltag, som er sat i gang globalt.

Foredraget skal give et lyst billede af fremtiden og energi til at handle.  

Hvordan tilpasser mennesker og dyr sig den globale opvarmning? Hvilke tiltag er der sat i gang i hele verden? Hvilke teknologiske muligheder er der? Hvad skal der psykologisk til for, at vi i fremtiden ikke bliver oversvømmet af klimaflygtninge, og er det vores skyld, at det går hårdest ud over de fattige lande? Er tiltag i de fattige lande løsningen? Bare rolig vi skal nok klare den.

Niveauet tilpasses alderstrin og elevernes udgangspunkt. NB: min. 100 elever/max 300 elever

Varighed: 1 time
Pris: 3.500 kr. (1 forløb), hertil kørsel + moms
        5.000 kr. (2 forløb), hertil kørsel + moms

Book foredraget via bookingformularen eller kontakt bookingen på telefon 2488 6206 (mandag – fredag kl. 9-14) og aftal nærmere.