Priser - Handicappede

Handicappede kan gratis tage én ledsager med, der skal dog forevises gyldigt ledsagerkort. Handicappede betaler almindelig entrépris, hvis de kommer som individuelle besøgende.

Naturama er indrettet, så besøgende i kørestol let kan komme rundt. Der findes to elevatorer i udstillingsområdet: En ved billetsalget og en i modsatte side af bygningen. Luftniveau på første sal og vandniveau i underetagen er tilgængelige via elevator. Landniveau er tilgængeligt via rampe og elevator.

Der er indrettet handicaptoilet på hvert af de tre udstillingsniveauer.

Naturama har to kørestole, som udlånes gratis. De kan reserveres ved henvendelse på telefon 6221 0650.

Tæt ved Naturama (ca. 150 meter) er der en parkeringsplads med 4 handicappladser. Det er gratis. P-skive er påbudt. Det er desværre ikke tilladt at standse foran museet med henblik på af- og pålæsning. Efter aftale kan Naturamas personaleparkering benyttes til af- og pålæsning. Ring inden besøget på telefon 6221 0650.

Naturama er med i Mærkeordningen for Tilgængelighed og er tilgængelig for følgende grupper:

Kørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Astma og allergi, Udviklingshandicappede og Læsevanskeligheder.

Læs mere på Godadgang.dk