Priser - Skoler

Et besøg på Naturama er en inspirerende og anderledes museumsoplevelse for børn og unge. Naturama rummer masser af muligheder og besøget kan sammensættes på forskellige måder, alt efter hvad der passer jer.

Entré
Elever (under 18 år) har gratis adgang. 1 lærer har gratis adgang ifølge med en klasse. Øvrige voksne betaler 110 kr. i entré i hele sæsonen. Elever over 18 år har gratis adgang, hvis de kommer som led i undervisningen, de deltager i et af Naturamas undervisningsforløb og besøget er anmeldt på forhånd.

Med skoleelever menes: Børnehaveklasse, dagskole, efterskole, folkeskole, fri- og privatskole, gymnasium, HF, handelsskole, kostskole, produktionsskole, teknisk skole og VUC.

Oplev levende naturformidling i børnehøjde, når det er bedst. Få besøg af en af vores formidlere på din skole og få en naturfaglig sanseoplevelse under vante forhold. Vores dygtige formidlere kommer også ud i børnehaven og fortæller historier om dyrene i børnehøjde.

Undervisningstilbud
Naturama tilbyder alt lige fra opgaver og rundvisninger til aktiviteter, hvor eleverne i høj grad får fingre i biologien.

Tips til besøget
Når I besøger Naturama med en skoleklasse, er der nogle ting, som er rare at vide på forhånd. Vi har samlet en række tips til klasselæreren.

Bestilling
Naturama har mange besøgende fra skoler. Undervisningstilbud skal derfor bestilles min. 2 uger i forvejen. Book et forløb via bookingformularen eller ring på telefon 6221 0650. Bookingtelefonen er åben kl. 9-14. Skolebesøg skal af hensyn til øvrige besøgende meldes på forhånd.

Så snart vi har modtaget jeres bestilling, sender vi en bekræftelse på arrangementet. Hvis bekræftelsen ikke stemmer overens med det aftalte, bedes I straks kontakte os igen.

Aflysning
Evt. aflysning af en undervisningsaktivitet skal ske senest fire hverdage før afviklingen. Ellers ser Naturama sig nødsaget til at afregne det fulde beløb for undervisningsoplægget.

Vi glæder os til at se jer! 

Priser - Grupper

Ved minimum 10 betalende voksne.

Udenfor skolernes ferie

Voksen: 85 kr. 

Børn og unge (0-17 år): Gratis

I skolernes ferie

Voksen: 115 kr. 

Børn og unge (0-17 år): Gratis

Der kan betales med Dankort, MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro og JCB Card.
Grupperabat kan ikke kombineres med andre rabatordninger. Gruppebillet afregnes i én betaling.

Besøg meldes på forhånd
Af hensyn til Naturamas andre besøgende, bedes gruppebesøg meldes på forhånd. Det kan ske på telefon 62 21 06 50 kl. 11-15.

Priser - Handicappede

Handicappede kan gratis tage én ledsager med, der skal dog forevises gyldigt ledsagerkort. Handicappede betaler almindelig entrépris, hvis de kommer som individuelle besøgende.

Naturama er indrettet, så besøgende i kørestol let kan komme rundt. Der findes to elevatorer i udstillingsområdet: En ved billetsalget og en i modsatte side af bygningen. Luftniveau på første sal og vandniveau i underetagen er tilgængelige via elevator. Landniveau er tilgængeligt via rampe og elevator.

Der er indrettet handicaptoilet på hvert af de tre udstillingsniveauer.

Naturama har to kørestole, som udlånes gratis. De kan reserveres ved henvendelse på telefon 6221 0650.

Tæt ved Naturama (ca. 150 meter) er der en parkeringsplads med 4 handicappladser. Det er gratis. P-skive er påbudt. Det er desværre ikke tilladt at standse foran museet med henblik på af- og pålæsning. Efter aftale kan Naturamas personaleparkering benyttes til af- og pålæsning. Ring inden besøget på telefon 6221 0650.

Naturama er med i Mærkeordningen for Tilgængelighed og er tilgængelig for følgende grupper:

Kørestolsbrugere, Gang-, arm- og håndhandicappede, Synshandicappede, Hørehandicappede, Astma og allergi, Udviklingshandicappede og Læsevanskeligheder.

Læs mere på Godadgang.dk

Priser - Institutioner

Institutioner omfatter børnehaver og specialbørnehaver, dagplejere, fritidshjem, SFO, plejehjem og bofællesskab for handicappede.

Udenfor skolernes ferie

Voksen: 110 kr.

Børn og unge (0-17 år): Gratis

Gruppepris (min. 10 voksne): 85 kr.

I skolernes ferie

Voksen: 140 kr.

Børn og unge (0-17 år): Gratis

Gruppepris (min. 10 voksne): 115 kr.

For børnehaver, specialbørnehaver, dagplejere, fritidshjem og SFO gælder, at 1 voksen har gratis adgang ifølge med børn fra institutionen. Øvrige voksne betaler 110 kr. i entré i hele sæsonen.

For plejehjem og bofællesskab for handicappede er prisen 110/140 kr. pr. voksen, afhængig af sæson.

Der kan betales med Dankort, MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro og JCB Card. Vi sender også gerne en faktura. Husk institutionens EAN-nummer.

Af hensyn til Naturamas andre besøgende, bedes besøg fra institutioner meldes på forhånd. Det kan ske på telefon 62 21 06 50 kl. 9-14. 

Hvalstrandingen ved Troense

Sejhval strandet ved TroenseMange ældre borgere i det sydfynske husker endnu den dag, da en sejhval den 22. maj 1955 strandede på kysten ved Troense på Tåsinge. Den 18 meter lange hval havde forvildet sig ind i det snævre, bugtede og strømfyldte farvand mellem Thurø og Tåsinge, og selvom der blev gjort flere forsøg på at trække hvalen væk fra stranden, svømmede den hver gang tilbage og gik på grund.

Hvalen blev et enormt tilløbsstykke, og de to færger Svendborgsund og Fritz Juel sejlede i pendulfart mellem Fyn og Tåsinge for at bringe nysgerrige tilskuere frem og tilbage. Omkring hvalen kom det til kaotiske scener, hvor de nødtørftigt opbyggede afspærringer kollapsede, og folkemængden skar hud af det store dyr som souvenirs.

Sejhval ud for stranden ved Troense

I medfølelse blev den store - formodentlig syge - hval skudt, med det resultat, at den i løbet af kort tid begyndte at lugte forfærdeligt. Så selvom hvalen havde tiltrukket mere end 10.000 tilskuere til Troense, var det kærkomment, da Harald Thomsen i Svendborg øjnede chancen for at tilføje sin samling en publikumsmagnet og fik fragtet hvalen til Nordre Kaj i Svendborg havn. Herfra blev hvalen kørt til en destruktionsanstalt i Skanderborg, hvor kødet blev kogt af skelettet.

Sejhval trækkes ind til Svendborg Havn

Det var Harald Thomsens store ambition at opføre et særligt hus til det to tons tunge skelet af sejhvalen. Men huset var endnu ikke bygget, da Harald Thomsen døde i 1969. Det blev det få år senere, og sejhvalens hus var i mange år en stor attraktion for museets besøgende.

Da det moderne Naturama skulle bygges, skulle sejhvalen naturligvis med. Det var en udfordring for arkitekterne at skabe et hus, som kunne rumme et seksten meter langt skelet, men i dag står den der – nederst i museets kogleformede udstillingsrum i tre niveauer, med huset (og verden) hvilende på ryggen.  

Men en hval er ikke sådan at flytte med. Sejhvalen vejer i afpillet stand to ton. Så det krævede 18 mand og fem trucks, da skelettet skulle flyttes ind i den nye bygning. Operationen lykkedes. Hvalens - måske - sidste rejse endte lykkeligt.