Naturamas samlinger

thumb DSC 4864samlingDSC 4970

 

 

 

 

Naturamas samlinger rummer den fynske naturarv. De ældste præparater i samlingerne daterer sig tilbage til 1806. Samlingerne rummer mellem 30.000 og 40.000 genstande indenfor områderne mineralogi, palæontologi, entomologi, ornitologi og zoologi omfattende skeletter, skind, udstoppet dyr og fugle, æg, skaller, insekter, spritpræparater, fossile genstande samt frossent materiale.

Naturamas samling er ikke alene en dokumentation af livets udvikling og mangfoldighed, men også en fortælling om den fynske naturhistorie og udvikling. Naturamas mange unikke genstande giver en forståelse af naturen, og danner grundlag for, at nuværende og kommende generationer kan forholde sig kvalificeret og kritisk til fælles naturvidenskabelige problemstillinger i samfundet. Naturamas samlinger er underlagt Museumsloven og supplerer de øvrige statslige og statsanerkendte naturhistoriske museers samlinger.