Naturama’s samlinger

thumb DSC 4864samlingDSC 4970

 

 

 

 

Naturama’s samlinger rummer den fynske naturarv. De ældste præparater i samlingerne daterer sig tilbage til 1837. Samlingerne rummer mellem 25.000 og 30.000 genstande indenfor områderne mineralogi, palæontologi, entomologi, ornitologi og zoologi omfattende skeletter, skind, udstoppet dyr og fugle, æg, skaller, insekter, spritpræparater, fossile genstande samt frossent materiale.

Naturama’s samling er ikke alene en dokumentation af livets udvikling og mangfoldighed, men også en fortælling om den fynske naturhistorie og udvikling. Naturama’s mange unikke genstande giver en forståelse af naturen, og danner grundlag for, at nuværende og kommende generationer kan forholde sig kvalificeret og kritisk til fælles naturvidenskabelige problemstillinger i samfundet. Naturama’s samlinger er underlagt Museumsloven og supplerer de øvrige statslige og statsanerkendte naturhistoriske museers samlinger.

Du kan også være med: Naturama arbejder på at aktivere sine samlinger yderligere. Har du en naturhistoriker i maven, og har lyst at medvirke til at digitalisere museets samlinger, så kontakt Thomas Bjørneboe Berg: [email protected]